Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Vårterminsval 2024

Stänger om:

Extrainsatt val stänger om:


Kandidatur Nominering

Nu presenterar Valberedningen årets vårterminsval!!! 2024 års höjdpunkt! Detta vill du inte missa!

Här kan du söka allt från Styrelseledamot och projektledare FARAD till studierådsordförande för samtliga program!
Det här är din chans att ta del av mötesfika, skiftesgasque och funktionärstack, samtidigt som du gör skillnad för sektionen och hjälper den att gå från förträfflighet till förträfflighet.

Du kan nominera vänner och kandidera själv.

För poster som väljs av Sektionsmöte kommer du att kallas till intervju av Valberedningen och sen sker valet på sektionsmötet.
För poster som väljs av Styrelse kommer du att kallas till intervju av det utskott som posten tillhör och valet sköts sen av styrelsen på ett valmöte som sker efter sektionsmötet.

Ansökan för poster som väljs på sektionsmötet stänger den 14/3 kl 23:59.
Efter detta går det fortfarande bra att söka mindre poster fram till den 3/5 kl 23:59.

Frågor? Mejla valberedningen på valleb@fsektionen.se

Vad betyder färger och markeringar?

  • Poster markerade med * har inte något rekommenderat antal.
  • (X) anger exakt maximalt antal.
  • Orangefärgade poster är nämnd- eller styrelseposter.
  • Ljusorangefärgade poster väljs på det mellanliggande valmötet.
  • Grönfärgade poster väljs av studierådet.
  • Gulfärgade poster väljs på extrainsatt sektionsmöte

Poster som kan sökas

Titel KandidaturerGränsUtskottVäljs av
1-20 / 20
Arkivarie61 - 2SanningsministerietStyrelse
Bakis9*CafémästerietStyrelse
Bilförman11 - 2PrylmästerietStyrelse
Fixare9*PrylmästerietStyrelse
Kardinalbagge21CafémästerietStyrelse
LaBamba0*Sekret ServiceStyrelse
Ledamot i FNU (Halvår)2*NäringslivsutskottetStyrelse
Mackåsna11 - 2CafémästerietStyrelse
Programledningsledamot för F42Externa representanterStudieråd
Programledningsledamot för n14Externa representanterStudieråd
Programledningsledamot för π22Externa representanterStudieråd
Projektgruppsledamot FARAD3*NäringslivsutskottetStyrelse
Redaktionsmedlem i von Tänen10*SanningsministerietStyrelse
Representant i TLTHs valnämnd21Sekret ServiceStyrelse
Sångarstridsförman (fyllnadsval)43KulturministerietStyrelse
Sektionsmötesordförande21Sekret ServiceStyrelse
Spindelförman21 (x)SanningsministerietSektionsmöte
Studierådsledamot5*StudierådetStyrelse
Världsmästare13StudierådetStyrelse
von Tänen-redaktör11 (x)SanningsministerietStyrelse

Poster som inte längre kan sökas

TitelKandidaturerGränsUtskottVäljs av
1-13 / 13
Utbildningsminister21 (x)StudierådetSektionsmöte
Studierådsordförande för teknisk fysik41 (x)StudierådetSektionsmöte
Styrelsepreses31 (x)StyrelsenSektionsmöte
Valberedningssuppleant32 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Studierådsordförande för teknisk nanovetenskap01 (x)StudierådetSektionsmöte
Styrelseledamot74 (x)StyrelsenSektionsmöte
Prylmästare11 (x)PrylmästerietSektionsmöte
Spindelförman21 (x)SanningsministerietSektionsmöte
Projektledare FARAD21 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte
Studierådsordförande för teknisk matematik11 (x)StudierådetSektionsmöte
Vice cafémästare21 (x)CafémästerietSektionsmöte
Valberedningsledamot56 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Revisorsuppleant (halvår)12 (x)ÖvrigaSektionsmöte