Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Vårterminsval 2023

Stänger om:


Kandidatur Nominering

Nu presenterar Valberedningen årets vårterminsval!!! 2023 års höjdpunkt! Detta vill du inte missa!

Här kan du söka allt från Styrelseledamot och projektledare FARAD till studierådsordförande för samtliga program.!
Det här är din chans att ta del av mötesfika, skiftesgasque och funktionärstack, samtidigt som du gör skillnad för sektionen och hjälper den att gå från förträfflighet till förträfflighet.

Du kan nominera vänner och kandidera själv.

För poster som väljs av Sektionsmöte kommer du att kallas till intervju av Valberedningen och sen sker valet på sektionsmötet.
För poster som väljs av Styrelse kommer du att kallas till intervju av det utskott som posten tillhör och valet sköts sen av styrelsen på ett valmöte som sker efter sektionsmötet.

Ansökan för poster som väljs på sektionsmötet stänger den 3/3 kl 23:59.
Efter detta går det fortfarande bra att söka mindre poster fram till den 28/4 kl 23:59.

Frågor? Mejla valberedningen på valleb@fsektionen.se

Vad betyder färger och markeringar?

  • Poster markerade med * har inte något rekommenderat antal.
  • (X) anger exakt maximalt antal.
  • Orangefärgade poster är nämnd- eller styrelseposter.
  • Grönfärgade poster väljs av studierådet.

Poster som kan sökas

Titel KandidaturerGränsUtskottVäljs av
1-21 / 21
Arkivarie21 - 2SanningsministerietStyrelse
Bakis8*CafémästerietStyrelse
Bilförman21PrylmästerietStyrelse
Fixare13*PrylmästerietStyrelse
Kardinalbagge01CafémästerietStyrelse
Ledamot i FNU1*NäringslivsutskottetStyrelse
Mackåsna11CafémästerietStyrelse
Mentorprogramansvarig02NäringslivsutskottetStyrelse
Programledningsledamot för F22Externa representanterStudieråd
Programledningsledamot för n04Externa representanterStudieråd
Programledningsledamot för π02Externa representanterStudieråd
Projektgruppsledamot FARAD0*NäringslivsutskottetStyrelse
Redaktionsmedlem i von Tänen6*SanningsministerietStyrelse
Representant i TLTHs valnämnd 31ÖvrigaStyrelse
Sångarstridsförman (fyllnadsval)13KulturministerietStyrelse
Sektionsmötesordförande21ÖvrigaStyrelse
Spindelförman11 (x)SanningsministerietStyrelse
Studerandeskyddsombud21StudierådetStyrelse
Studierådsledamot1*StudierådetStyrelse
Världsmästare03StudierådetStyrelse
von Tänen-redaktör11 (x)SanningsministerietStyrelse

Poster som inte längre kan sökas

TitelKandidaturerGränsUtskottVäljs av
1-13 / 13
Prylmästare11 (x)PrylmästerietSektionsmöte
Vice näringslivsansvarig01 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte
Projektledare FARAD01 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte
Utbildningsminister11 (x)StudierådetSektionsmöte
Studierådsordförande för teknisk fysik11 (x)StudierådetSektionsmöte
Studierådsordförande för teknisk nanovetenskap01 (x)StudierådetSektionsmöte
Studierådsordförande för teknisk matematik01 (x)StudierådetSektionsmöte
Vice cafémästare11 (x)CafémästerietSektionsmöte
Valberedningsledamot35 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Valberedningssuppleant02 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Revisorsuppleant (halvår)11 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Styrelsepreses11 (x)StyrelsenSektionsmöte
Styrelseledamot83 (x)StyrelsenSektionsmöte