Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Utbildningsminister

Vårterminsval 2024

Utbildningsministern är lämpligen en erfaren ledamot i studierådet. Eftersom utbildningsministern är utskottsordförande så sitter hen i sektionens styrelse och har även budgetansvar för studierådet. Som utskottsordförande så har man även ansvar för att alla funktionärer har det bra och får möjlighet att driva sina projekt. Det är en fördel om utbildningsministern håller en god kontakt med VKOu (Vice Kårordförande för utbildningsfrågor) samt andra studierådsordföranden på LTH, detta görs lättast genom att aktivt deltaga i studierådsordförandekollegiet SRX. Utbildningsministern innehar en av nomineringarna till utbildningsnämnden där f-, pi- och n-programmen är representerade. Hen sitter även i stipendienämnden för Hilbert Älg stipendium.
Det åligger utbildningsministern att

Som utbildningsminister så lägger man många timmar på att gå på möten, men också samordna möten inom utskottet. För att hålla studierådet ajour så måste du som utskottsordförande lägga någonstans mellan 10-20 timmar i veckan på att skicka mail, samordna aktiviteter, gå på möten och sammankalla till möten. Det är en fördel om du som utbildningsminister är organiserad och gillar administrativt arbete. Du ska även gilla att driva och leda engagerade personer.

KandideraNominera

Utbildningsminister kan sökas fram till 23:59, 20 mar 2022.