Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Samvetet


Samvetsmästare Signe

Large kopia av img 0270 d01aef906ca40c3c2dd6d09b8c05d2cd

Samvetet

Large hela samvetet e1027834da774ac7659f844451d6ec2a

Samvetet

Samvetet är huvudutskottet där Hållbarhetsutskottet och Likabehandlingsutskottet ingår.

Likabehandlingsutskottet:

För att alla ska trivas och känna sig välkomna på sektionen är det viktigt att sektionens verksamhet genomsyras av ett likabehandlingstänk. Därför finns Likabehandlingsutskottet.

Vi ser till att sektionens likabehandlingspolicy efterföljs, genom att se till att det finns en likabehandlingsplan och att uppdatera den. Vi anordnar även utbildningar för funktionärer, för att alla som engagerar sig i F-sektionen ska ha de kunskaper som behövs för att utveckla och utvärdera sin verksamhet. Dessutom ser vi även till att följa upp hur de andra utskottens arbete med likabehandling gått under året.

Du känner igen medlemmar i utskottet på deras färgade tofsar (till skillnad från de svarta tofsarna) som hänger i teknologmössan och är alltid välkommen att prata med oss om allt möjligt! Tofsarna ser du på bilden!

Ordförande i likabehandlingsutskottet och Samvetsmästare har koll på Teknologkårens arbete via kårkollegiet. De är dessutom studerandeskyddsombud för psykosocialhälsa, det vill säga de som tar emot anmälningar om diskriminering och kränkande behandling. Så om du någon gång reagerar på något som känns orätt, tveka inte en sekund på att kontakta Samvetsmästaren eller Likabehandlingsordföranden! Naturligtvis kan du vara anonym.

Likabehandlingsutskottets ledamöter är med och planerar evenemang som anknyter till likabehandling på olika sätt. Exempelvis kan det vara filmkvällar och diskussionsmöten rörande mer känsliga ämnen. De hjälper även till med att marknadsföra sektionens och kårens likabehandlingsarbete.

Hållbarhetssamordnarna:

Hållbarhetssamordnarna arbetar för den sociala och den gröna hållbarheten på sektionen. Hållbarhetssamordnarna hjälper utskott ta fram deras hållbarhetsplaner och administrerar sektionens förhållande till hållbarhetspolicyn samt utvecklar denna.

Hållbarhetssamordnarna jobbar även på sektionsöverskridande evenemang tillsammans med motsvarande poster på andra sektioner via Hållbarhetskollegiet på kåren, exempel på event som har hållts tidigare är gäst föreläsningar, plogging och loppmarknader.

Poster

Beskrivning

Samvetsmästaren är ansvarig för utskottets verksamhet, och uppmuntrar till en massa roliga projekt! Samvetsmästaren har koll på sektionens likabehandlingsplan, och ser till att alla som engagerar sig i sektionen på olika sätt har de kunskaper de behöver för att utvärdera och utveckla sina verksamheter ur ett likabehandlings och hållbarhetsperspektiv.

Som samvetsmästare är man ledamot i nämnden och man sitter även med i likabehandlingskollegiet på kåren, tillsammans med likabehandlingsfunktionärer från de andra sektionerna. Det är ett bra tillfälle att lära känna andra och planera stora projekt för alla teknologer!

Samvetsmästaren anvarar även för sektionens hållbarhetsarbete och hjälper hållbarhetssamordnarna i deras arbete och samarbeten.

Samvetsmästaren är studerandeskyddsombud för sektionen tillsammans med likabehandlingsordförande och har därför lagstadgad tystnads plikt. Ifall du har något du vill ta upp med samvetsmästaren tvivla aldrig att ta kontakt!

Vem har posten?

Beskrivning

Som likabehandlingsledamot i samvetet kan du driva olika projekt och engagera sektionen i likabehandlingsfrågor, exempelvis genom att arrangera utbildningar, filmkvällar, lunchföreläsningar eller något helt annat.
Du är även ett ombud för sektionens medlemmar, och genom ditt arbete lär du dig massor om diskrimineringsfrågor och jämlikhet.
Så om du brinner för att synliggöra orättvisor, tveka inte att söka till likabehandlingsutskottet!

Beskrivning

Hållbarhetssamordnaren ansvarar för sektionens hållbarhetsarbete. Som hållbarhetssamoordnare kan du driva projekt och engagera sektionen i hållbarhetsrellaterade frågor. På posten kommer du även få möjlighet att jobba tillsammans med hållbarhetsansvariga på andra sektioner via miljökollegiet på TLTH. Rädda klimatet och bli hållbarhetssamornare!

Beskrivning

Likabehandlingsordförande bistår samvetsmästaren i dennes arbete och ansvarar for sektionens likabehandlingsutskott. Som likabehandlingsordförande har man ansvarar man för att libus ledamöten får det stöd de behöver för att driva deras projekt. Likabehandlingsordförande sitter även tillsammans med samvetsmästaren med i TLTHs likabehandlingskollegie där denne kan samarbeta med andra sektioner för likabehandlingsrelaterade evenemang.

Likabehandlingsordförande har, tillsammans med samvetsmästaren, lagstadgad tystnadsplikt. tveka aldrig på att ta kontakt med likabehandlingsordförande om det är något som oroar dig!

Posten väljs på mellanliggande valmöte

Vem har posten?