Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Kulturministeriet


Large img 6293 9359ca08563da9cc491f8a31ca1599d8

Kulturministeriet är F-sektionens aktivitetsutskott och ansvarar för att det arrangeras roliga evenemang med jämna mellanrum. Myskvällar, lekar, bussresor, välljud och idrottsliga aktiviteter hör liksom traditionsbevarande, stilighet, fin- och fulkultur till Kulturministeriets agenda. Våra funktionärer jobbar hårt hela året för att du ska ha så roligt som möjligt under din studietid!

Poster

Beskrivning

Tandemgeneralen ansvarar för F-sektionens deltagande i Tandem. Tandem är en tävling i tandemcykling som går av stapeln varje år det inte är Karneval, och går ut på att cykla så nära som möjligt den magiska tiden från Göteborg till Lund. Det är viktigt att samarbeta med kulturministern samt med idrottsförmannen eftersom det är ett väldigt stort evenemang.
Tandemgeneralen ska även hålla bra kontakt med tandemrepresentanter på andra sektioner. Det kräver en del tid innan Tandem som vanligtvis är i maj månad.

Beskrivning

Som Reisemeister på F-sektionen är ansvarar man för att leda och sammankalla Reiseleiteriet. Reisemeistern hjälper till att fixa roliga evenemang och aktiviteter, där en stor del av jobbet gäller det administrativa, och ser till att funktionärerna i Reiseleiteriet har det bra. Förutom att ansvara för Reiseleiteriet så ansvarar Reisemeistern även för att se till att det arrangeras ett funktionärstack per termin. Man är ett av de stöttande benen till kulturministern, tillsammans med idrottsförmannen.

Man har inget budgetansvar som Reisemeister, men man hjälper till att tjäna in och spendera pengar. Posten kräver väldigt olika mycket tid beroende på vilka händelser som står för dörren, men några timmars planering i veckan och själva arrangemangen är att räkna med. Överlag kan man räkna med åtminstone fem timmar i veckan, dock betydligt mer under nollningen. Planerar man sitt arbete väl och ser till att ha god kommunikation med kulturministern och Reiseleiteriet så är stressen inte så stor.

Att vara bra på att kommunicera är en viktig egenskap hos en Reisemeister, både för att lyckas med ett väl genomfört evenemang men också för att se till att alla i Reiseleiteriet mår bra och inte är för stressade.

Posten väljs på mellanliggande valmöte

Beskrivning

Kulturministern är utskottsordförande för kulturministeriet och har därför ansvar för all verksamhet inom utskottet. Detta medför ansvar för att se till att anordna de flesta och bästa eventen och bussresorna för F-sektionens medlemmar. I posten ingår även budgetansvar för hela kulturministeriet inkl. sångarstriden. Utöver detta sitter man med i F-sektionens nämnd.

Det är viktigt att kunna samordna och leda arbetet i de olika delarna av utskottet. Det finns många andra inom utskottet som tar stort ansvar för sina egna aktiviteter, men som utskottsordförande måste man alltid vara beredd att finnas till hands och bidra så gott man kan.

Att vara kulturminister kräver en hel del tid, så klart spelar det roll hur ambitiös man är men ett ganska högt minimum är det oavsett. Posten i sig medför ibland stress eftersom det ingår mycket ansvar, så god planering och kommunikation inom utskottet och med resten av sektionen är viktigt.

Vem har posten?

Beskrivning

Som sångarstridsförman har man det övergripande ansvaret att se till så att F-sektionen har ett bidrag till Sångarstriden och att det framförs. Att vara sångarstridsförman är ett ganska krävande uppdrag, då det är många saker som ska samordnas och klaffa men det underlättar att vara två stycken som delar ansvaret samt att ha nära kontakt med kulturministern. Tidsåtgången är inte så stor under större delen av året, men månaderna före själva Sångarstriden blir det mer att göra. Det är en klar fördel att ha medverkat i Sångarstriden själv, eller ha erfarenhet av annat spexande eller teater.

Beskrivning

Idrottsförmannen är sammankallande för atleterna och leder deras möten med hjälp av kulturministern. Idrottsförmannens ansvar är att hitta möjligheter till fysisk aktivitet för medlemmarna på sektionen och ansvarar också för sektionens idrottsmateriel. Arbetetsbördan är helt beroende av hur mycket atleterna vill att arrangera. Man är behjälplig för kulturministern i hur ekonomin för idrottsaktiviteter disponeras. Posten kräver att man kan planera saker väl och fördela ansvar bra. Att vara idrottsintresserad och ha roliga idéer på arrangemang är också en stor fördel.

Posten väljs på mellanliggande valmöte

Vem har posten?

Beskrivning

-

Vem har posten?

  Beskrivning

  Som reiseleiter arrangerar man evenemang för att underhålla sektionen. Reiseleiteriet sammankallas av Reisemeistern (tidigare Vice kulturminister) men har också god kontakt med kulturministern och de övriga delarna inom utskottet. Reiseleitern får på många sätt använda sin fantasi för att maximera den glädje som medlemmar av sektionen får ut av en aktivitet och av att tillbringa tid med varandra. Som reiseleiter ges mycket utrymme för att genomföra egna projekt och det är nästintill ett krav att du är en uppfinningsrik idéspruta för att du ska få ut maximalt av posten. Därutöver tillkommer postspecifika uppgifter inom reiseleiteriet såsom att sälja F-prylar, arrangera funktionärstack, planera lekar och fixa bussresor. Hur mycket tid posten tar är mycket upp till var och en då en till stor del väljer själv hur mycket tid en vill lägga ner.

  Beskrivning

  Atleter är en ledamot i Kulturministeriet och ansvarar för att genomföra aktiviteter av idrottslig karaktär. Som atlet har man möjlighet att vara idérik och kan genomföra uppskattade saker för idrottsintresserade medlemmar så som att hålla i aktiviteter veckovis, starta upp lag i korpenserier eller andra större aktiviteter som t.ex. hälsoveckan som anordnas en gång per år eller olika slags turneringar.

  Beskrivning

  @1337:erna anordnar datorspelsrelaterade aktiviteter för sektionens medlemmar såsom mysiga gaming kvällar och spelturneringar.