Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Externa representanter


Poster

Beskrivning

Som representant i utbildningsnämnd B så kallas du till 1-2 möten på termin, här finns studentrepresentanter från F- och I-sektionen. Det som krävs av dig som representant i utbildningsnämnden är att ta del av allt material som skickas ut inför ett möte samt närvara på de möten du kallas till. Det som främst diskuteras i UNB är saker som varit på remiss hos programledningarna samt lite större organisatoriska frågor. Som posten har sett ut fram tills nu är att man suttit som ordinarie representant det första halvåret och sedan som suppleant, men i och med LTH:s nya arbetsordning så är det nu lite oklart om hur detta kommer att fungera. Ordinarie representation arvoderas. Posten varar ett år. Något som också är värt att veta är att du senare väljs av Teknologkårens fullmäktige och blir därmed funktionär vid Teknologkåren och inte på sektionen.

Vem har posten?

  Beskrivning

  Som representant i en institutionsstyrelse så kallas du till 3-4 möten per termin. Det som krävs av dig som institutionsstyrelserepresentant är att vara uppdaterad på vad som sker i styrelsen och ha läst handlingarna innan mötet om sådana skickas ut. I Institiutionsstyrelsen så behandlas specifika frågor för just den institutionen, vilket kan vara organisatoriska och administrativa såväl som studierelaterade frågor. F-sektionen har representanter i institutionsstyrelserna för Elektro- och informationsteknik, Datavetenskap, Matematik, Fysik, Reglerteknik och Immunteknologi. Om du vill sitta i en speciell institutionsstyrelse så kan du maila ditt önskemål till um@fsektionen.se. Posten varar ett år. Något som också är värt att veta är att du senare väljs av Teknologkårens fullmäktige och blir därmed funktionär vid Teknologkåren och inte på sektionen.

  Beskrivning

  Som ledamot i programledningen för teknisk matematik, pi, så kallas du till 3 möten per termin. Det som krävs av dig som programledningsrepresentant är att hålla dig uppdaterad på den information som programledningen skickar ut och gärna vara förberedd inför möten. Det som främst diskuteras i programledningen är programmets totala kursutbud, men också andra studiesociala frågor. Det är helt klart en fördel om du själv läser teknisk matematik. Posten varar ett år. Något som också är värt att veta är att du senare väljs av Teknologkårens fullmäktige och blir därmed funktionär vid Teknologkåren och inte på sektionen.

  Vem har posten?

   Beskrivning

   Som ledamot i programledningen för teknisk nanovetenskap, n, så kallas du till 3 möten per termin. Det som krävs av dig som programledningsrepresentant är att hålla dig uppdaterad på den information som programledningen skickar ut och gärna vara förberedd inför möten. Det som främst diskuteras i programledningen är programmets totala kursutbud, men också andra studiesociala frågor. Det är helt klart en fördel om du själv läser teknisk nanovetenskap. Posten varar ett år. Något som också är värt att veta är att du senare väljs av Teknologkårens fullmäktige och blir därmed funktionär vid Teknologkåren och inte på sektionen.

   Vem har posten?

    Beskrivning

    Som ledamot i programledningen för teknisk fysik (F), så kallas du till 3 möten per termin. Det som krävs av dig som programledningsrepresentant är att hålla dig uppdaterad på den information som programledningen skickar ut och gärna vara förberedd inför möten. Det som främst diskuteras i programledningen är programmets totala kursutbud, men också andra studiesociala frågor. Det är helt klart en fördel om du själv läser teknisk fysik. Posten varar ett år. Något som också är värt att veta är att du senare väljs av Teknologkårens fullmäktige och blir därmed funktionär vid Teknologkåren och inte på sektionen.

    Vem har posten?