Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Näringslivsutskottet


Vi i Näringslivsutskottet tror på att alla studenter på F-sektionen kan få det perfekta jobbet för just dem när de examinerar. Det är med detta mål och denna inställning som Näringslivsutskottet drivs, för att se till att alla studenter kommer i kontakt med näringslivet under sin studietid och får en bättre bild av de möjliga valen efter studierna.

Samarbete med näringslivet kan yttra sig på väldigt många sätt. Ett av de vanligare evenemangen som vi anordnar är lunchföredrag, där företag under en lunchrast håller ett föredrag om sitt företag och sin verksamhet, och samtidigt bjuder på lunch till alla studenter. Andra events som anordnas är cases/workshops där studenter i team eller individuellt ställs inför ett problem som skall lösas, något som företag har i utbildningssyfte och för att skapa mer personlig relation till studenterna.

F-sektionens näringslivsutskotts-ledamöter, eller kort FNU-ledamöter är de som sköter det dagliga arbetet i utskottet med företagskontakt, planering av events och marknadsföring. Företagskontakten sker vanligtvis via telefonsamtal, mailkontakt och personliga möten hos företagen, och är ett utmärkt sätt att lära känna folk ute i arbetslivet. Ledamöterna är också med och ordnar med eventsen som företagen sköter, där arbetssysslan kan omfatta allt från att laga mat till ett lunchföredrag till att arbeta fram ett case för ett företagsevent.

Utöver ledamöterna så har utskottet två poster till; näringslivsansvarig samt vice näringslivsansvarig vilka jobbar med att samordna arbetet för alla funktionärer i utskottet. Näringslivsansvarig sitter också med i nämnden där hen hjälper till med sektionens dagliga verksamhet.

Näringslivsutskottet har också väldigt nära samarbete med två andra undergrupper på F-sektionen, F-sektionens arbetsmarknadsmässa, FARAD, samt alumniverksamheten som drivs av sektionens alumniansvarig.

Projektgruppen för FARAD drivs av projektledaren samt hens arbetsgrupp, vilken exempelvis kan bestå av en Mäss-& logistikansvarig, en Lunch- & Loungemästare, en Företagsansvarig, en Eventansvarig samt en Information- & Marknadsföringsansvarig. Tillsammans planerar och genomför de F-sektionens arbetsmarknadsmässa i januari månad då Mattehusets foajé görs om till en stor mässlokal med massa intressanta företag, organisationer och institutioner. För mer information om FARAD, besök gärna deras hemsida; www.farad.nu!

Alumniverksamheten på sektionen bedrivs av vår alumniansvarig, som har hand om den viktiga kontakten med F-alumner på sektionen. Även där genomförs inspirerande och intressanta evenemang så som lunchföredrag och alumnikvällar, men med alumner som istället berättar om sin resa efter F-sektionen och hur det är att vara en examinerad F-are.

Large img 6299 7ee836df2416cef4f09271ddb39842a1

Poster

Beskrivning

Som projektgruppsledamot i FARAD är man en del av planerandet och genomförandet av F-sektionens arbetsmarknadsdagar FARAD. Det finns flera typer av arbetsuppgifter, från företagskontaktande till logistik och festplanering. Om du tycker om att arbeta mot ett gemensamt mål i projektform är detta något för dig.

Beskrivning

Som mellanchefen arbetar man sida vid sida med näringslivsansvarig men med fokus mer inåt, mot utskottet. Mellanchefen arbetar bland annat för att utskottets medlemmar trivs och ser till så att dessa får relevant utbildning.

Vem har posten?

Beskrivning

Näringslivsansvarig är utskottsordförande för näringslivsutskottet och har därmed ansvar över att studenter på sektionen får kontakt med näringslivet under sin studietid. Den viktigaste biten av arbetet innebär att leda utskottets ledamöter mot att bedriva en god verksamhet och genomföra de målen som de tillsammans sätter upp genom att agera som bollplank för idéer, hur kontakt med företag skall gå till och om strukturering av events. Näringslivsansvarig har även budgetansvaret för utskottet och sitter i nämnden.

Några av de uppgifter som åligger näringslivsansvarig är bland annat att samarbeta med Föset i samband med nollningen och hjälpa dem att få intäkter genom företag, samt hålla ett nära samarbete med projektgruppen för FARAD. En ständig dialog hålls också med alumniansvarig på sektionen.
Den arbetstid som läggs ned som näringslivsansvarig är väldigt varierande från period till period samt beroende på hur de andra svarsposterna inom utskottet sköter sig. Som näringslivsansvarig får man mycket erfarenheter inom ledarskap, planering och kommunikation. Man får en stor insikt i hur världen efter studierna ser ut, och man samlar på sig många värdefulla kontakter.

Vem har posten?

Beskrivning

Mentorprogramsansvarig har som uppgift att samla in mentorer (alumner från F) och adepter (nuvarande studenter från F) och para ihop lämpliga par i början av höstterminen. Mentorsprogramsansvarig fortsätter sedan sitt arbete genom att organisera kul event där alla får träffas.

Vem har posten?

  Beskrivning

  Som projektledare för FARAD har man ansvaret att planera och genomföra F-sektionens alldeles egna arbetsmarknadsmässa. Detta innebär inte bara att tillsammans med resten av utskottet se till att intressanta företag kommer till vår fantastiska mässa, utan även mycket marknadsföring och kontakt med studenter. Som projektledare för FARAD är man även budgetansvarig för FARAD.

  Vem har posten?

   Beskrivning

   Som ledamot i FNU beslutar man om och driver projekt i syfte att förbättra kontakten mellan sektionens studenter och företag. Exempel på projekt kan vara lunchföreläsning eller caselösning men en FNU ledamot och ett företag kan själva utveckla ett nytt projekt för studenterna, endast kreativiteten sätter gränserna. Företag vill gärna nå ut till F-sektionens studenter och en FNU ledamot blir som en länk där emellan. Arbetet går även ut på att förmedla en bild om vilka möjligheter som finns efter studierna, vilket exempelvis kan göras genom inspirationsföreläsningar för studenterna etc.

   Beskrivning

   Alumniansvarig ansvarar för att kontakten med våra alumner bibehålls. Alumniansvarig sitter även med i alumnikollegiet på kåren där man samarbetar över sektionsgränserna.

   För mer info, maila alumni@fsektionen.se

   Vem har posten?

   Beskrivning

   Som ledamot i FNU beslutar man om och driver projekt i syfte att förbättra kontakten mellan sektionens studenter och företag. Exempel på projekt kan vara lunchföreläsning eller caselösning men en FNU ledamot och ett företag kan själva utveckla ett nytt projekt för studenterna, endast kreativiteten sätter gränserna. Företag vill gärna nå ut till F-sektionens studenter och en FNU ledamot blir som en länk där emellan. Arbetet går även ut på att förmedla en bild om vilka möjligheter som finns efter studierna, vilket exempelvis kan göras genom inspirationsföreläsningar för studenterna etc.

   Vem har posten?