Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Höst- och vårterminsmöten

Motioner och propositioner

Under sektionsmötet avhandlas bland annat olika förslag på förändringar av organisationen och användning av sektionens pengar. Dessa s.k. motioner och propositioner inkommer från sektionens gemene medlem respektive sektionens styrelse. Om du har en idé på en motion och vill ha tips eller hjälp att skriva den, kontakta styrelsen eller den relevanta utskottsordföranden beroende på vad din idé behandlar. Färdiga motioner skickas in till sekreteraren innan motionsstoppet.

Engagemang och val

Ett sätt att engagera sig inom F-sektionen är att söka några av våra poster i anslutning till höst- eller vårterminsmöte. Kandidatur till en post sker via valsidan. Det går också att nominera någon du anser lämplig till en specifik post men denna person måste sedan själv gå in och godta nomineringen. Större poster väljes under mötet och resterande poster väljes i efterhand av styrelsen. För mer information om engagemang och val se Policy för val.

Poster som väljs under sektionsmöte (större poster)

Söker du en post som väljes under sektionsmötet kommer du bli kallad för intervju av valberedningen. Valberedningen kommer sedan nominera den kandidat som de tycker är bäst lämpad för posten. Den som inte blir nominerad av valberedningen kan fortfarande motkandidera under mötet. Alla kandididater till en post på sektionsmötet anslås på en plansch där de presenteras med bild och text. Du kan alltid kandidera till en post under mötet trots att du inte kandiderat i förväg.

Val förrättade av styrelsen

Söker du en post som inte väljs under sektionsmötet kommer du kallas på intervju efter sektionsmötet. Denna intervju hålls av en nomineringsgrupp ofta bestående av nya och gamla utskottsordföranden, eventuella förmän och eventuellt en valberedningsledamot. Nomineringsgruppen nominerar därefter ett rekommenderat antal personer till den aktuella posten. Det är sedan styrelsen som väljer in funktionärerna.