Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Höst- och vårterminsmöten

Motioner och propositioner

Under terminsmötet kommer diverse förslag på förändringar och användningar av sektionens pengar att avhandlas. Dessa s.k. motioner och propositioner inkommer från sektionens gemene medlem respektive sektionens styrelse. Om du har en idé på en motion och vill ha tips eller hjälp att skriva den, kontakta styrelsen eller den relevanta utskottsordföranden beroende på vad din idé behandlar. Färdiga motioner skickas in till sekreteraren innan motionsstoppet.

Engagemang och val

Ett sätt att engagera sig inom F-sektionen är att söka några av våra poster i anslutning till höst- eller vårterminsmöte. Hösterminsmöte sker i november och vårterminsmöte i mars eller april. Till de poster som behandlas inför kommande möte öppnar en kandidiering ett tag innan. Det går också att nominera någon du anser lämplig till en specifik post, denna person måste sedan själv gå in och kandidera. En post kan antingen väljas under ett möte eller så väljes posten efter mötet av styrelsen. Större poster, inkluderat alla styrelseposter, väljs under mötet medan de andra posterna väljes av styrelsen. På detta sätt tar inte mötena lika lång tid och processens demokrati bibehålles.

För att se när du kan söka vilka poster, titta in på sektionens policy för val där poster för vårterminsmöte, höstterminsmöte, val förrättade av styrelsen våren, val förrättade av styrelsen hösten står uppradade. Du kan alltid under hela året bli fyllnadsvald, läs mer om detta här.

Poster som väljs under sektionsmöte (större poster)

Söker du en post som väljes under ett sektionsmöte kommer du bli kallad för intervju av valberedningen. Av alla sökande kommer valberedningen sedan nominera en kandidat till sektionsmötet. Den som inte blir nominerad av valberedningen kan fortfarande motkandidera under mötet. Alla kandidater till en post anslås på en plansch där de presenteras med bild och text. Du kan alltid kandidera till en post under mötet trots att du inte kandiderat via webplatsen.

Val förrättade av styrelsen

Söker du en sådan post som inte väljs under mötet kommer du kallas på intervju efter mötet. Detta mötet brukar hållas av nya och gamla utskottsordförande och ibland någon från valberedningen och någon som avgår från samma post. Denna grupp av människor nominerar därefter rekommenderat antal personer till den aktuella posten. Det är sedan styrelsen som i valmöte väljer in funktionärerna.