Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Styrelsen

Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet, och består av styrelseordförande, sektionsordförande, vice ordförande, sekreterare samt tre ledamöter. Styrelsen har beslutsrätt i ett begränsat antal frågor rörande ekonomin och verksamheten, och arbetar i övrigt med mer långsiktiga och strategiska frågor rörande sektionen.

F-sektionens styrelse håller regelbundna styrelsemöten för att diskutera frågor och fatta beslut. Om du har en idé som rör sektionens verksamhet, eller bara allmänt vill diskutera de frågor som styrelsen tar upp på sina möten så är du välkommen att delta. Mötena hålls generellt tisdagar jämna veckor kl 17.15 i Ledningscentralen (LC). För att skicka in punkter till styrelsemöten kontaktar du styrelseordförande, eller önskar du att få kallelse till styrelsemöten kan du skriva till styrelsemöten.

En guide för hur styrelsemötena går till finner du på följande länk: En sektionsmedlems guide till styrelsemöten.

Large img 0277 2d2399e085691db153c676205d9cff20

Styrelsemöten

Nedan finns en lista över handlingar och protokoll från de senaste styrelsemötena. Äldre protokoll hittas i dokumentarkivet.

Våren 2022:

Möte Handlingar Protokoll
F01-VT22 Handlingar Protokoll
F02-VT22 Handlingar Protokoll
F03-VT22 Handlingar Protokoll
F04-VT22 Handlingar Protokoll
F05-VT22 Handlingar Protokoll
F06-VT22 Handlingar Protokoll
F07-VT22 Handlingar
Valmöte VT22 Handlingar


Hösten 2021:

Möte Handlingar Protokoll
F01-HT21 Handlingar Protokoll
F02-HT21 Handlingar Protokoll
F03-HT21 Handlingar Protokoll
F04-HT21 Handlingar Protokoll
F05-HT21 Handlingar Protokoll
F06-HT21 Handlingar Protokoll
F07-HT21 Handlingar Protokoll
Valmöte HT21 Handlingar Protokoll