Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Styrelsen

Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet, och består av styrelsepreses, ordförande, vice ordförande, sekreterare samt tre ledamöter. Styrelsen har beslutsrätt i ett begränsat antal frågor rörande ekonomin och verksamheten, och arbetar i övrigt med mer långsiktiga och strategiska frågor rörande sektionen.

F-sektionens styrelse håller regelbundna styrelsemöten för att diskutera frågor och fatta beslut. Om du har en idé som rör sektionens verksamhet, eller bara allmänt vill diskutera de frågor som styrelsen tar upp på sina möten så är du välkommen att delta. Mötena hålls generellt tisdagar jämna veckor kl 17.15 i Ledningscentralen (LC). För att skicka in punkter till styrelsemöten kontaktar du styrelsepreses, eller önskar du att få kallelse till styrelsemöten kan du skriva till styrelsemöten.

En guide för hur styrelsemötena går till finner du på följande länk: En sektionsmedlems guide till styrelsemöten.

Large img 6259 657c1b7d283eb95e496acb94429e9d82

Styrelsemöten

Nedan finns en lista över handlingar och protokoll från de senaste styrelsemötena. Äldre protokoll hittas i dokumentarkivet.

Hösten 2023:

Möte Kallelse Handlingar Protokoll
F01-HT23 Kallelse Handlingar Protokoll
F02-HT23 Kallelse Handlingar Protokoll
F03-HT23 Kallelse Handlingar Protokoll


Våren 2023:

Möte Kallelse Handlingar Protokoll
F01-VT23 Handlingar Protokoll
F02-VT23 Handlingar Protokoll
F03-VT23 Handlingar Protokoll
F04-VT23 Handlingar Protokoll
F05-VT23 Handlingar Protokoll
F06-VT23 Kallelse Handlingar Protokoll
F07-VT23 Kallelse Handlingar Protokoll
Valmöte VT23 Kallelse Handlingar Protokoll