Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Styrelsen

Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet, och består av styrelseordförande, sektionsordförande, vice ordförande, sekreterare samt tre ledamöter. Styrelsen har beslutsrätt i ett begränsat antal frågor rörande ekonomin och verksamheten, och arbetar i övrigt med mer långsiktiga och strategiska frågor rörande sektionen.

F-sektionens styrelse håller regelbundna styrelsemöten för att diskutera frågor och fatta beslut. Om du har en idé som rör sektionens verksamhet, eller bara allmänt vill diskutera de frågor som styrelsen tar upp på sina möten så är du välkommen att delta. Mötena hålls generellt tisdagar jämna veckor kl 17.15 i styrelserummet. För att skicka in punkter till styrelsemöten kontaktas styrelseordföranden, eller önskar du att få kallelse till styrelsemöten skriv till styrelsemoten.

En guide för hur styrelsemötena går till finner du på följande länk: En sektionsmedlems guide till styrelsemöten.

Large img 6060 b19d82a1003ab1e02665246fa7fb218b

Styrelsemöten

Nedan finns en lista över handlingar och protokoll från de senaste styrelsemötena. Äldre protokoll hittas i dokumentarkivet.

Hösten 2019:

Möte Handlingar Protokoll
F01HT19 Handlingar Protokoll
F02HT19 Handlingar Protokoll
F03HT19 Handlingar Protokoll
F04HT19 Handlingar Protokoll
F05HT19 Handlingar Protokoll
F06HT19 Handlingar Protokoll
F07HT19 Handlingar Protokoll
Valmöte HT19 Handlingar Protokoll

Våren 2020:

Möte Handlingar Protokoll
F01VT20 Handlingar Protokoll
F02VT20 Handlingar Protokoll
F03VT20 Handlingar Protokoll
F04VT20 Handlingar Protokoll
F05VT20 Handlingar Protokoll
F06VT20 Handlingar Protokoll
F07VT20 Handlingar Protokoll
Valmöte VT20 Handlingar Protokoll
F08VT20 Handlingar Protokoll