Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Styrelsen

Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet, och består av styrelseordförande, sektionsordförande, sekreterare samt fyra ledamöter. Styrelsen har beslutsrätt i ett begränsat antal frågor rörande ekonomin och verksamheten, och arbetar i övrigt med mer långsiktiga och strategiska frågor rörande sektionen.

F-sektionens styrelse håller regelbundna styrelsemöten för att diskutera frågor och fatta beslut. Om du har en idé som rör sektionens verksamhet, eller bara allmänt vill diskutera de frågor som styrelsen tar upp på sina möten så är du välkommen att delta. Mötena hålls generellt tisdagar jämna veckor kl 17.15 i styrelserummet. För att skicka in punkter till styrelsemöten kontaktas styrelseordföranden, eller önskar du att få kallelse till styrelsemöten skriv till styrelsemoten.

Large img 4436 4faca59771b6e0925b0d983d6551df16

Styrelsemöten

Nedan finns en lista över handlingar och protokoll från de senaste styrelsemötena. Äldre protokoll hittas i dokumentarkivet.

Våren 2018:

Möte Handlingar Protokoll
F01VT18 Handlingar Protokoll
F02VT18 Handlingar Protokoll
F03VT18 Handlingar Protokoll


Hösten 2017:

Möte Handlingar Protokoll
F01HT17 Handlingar Protokoll
F02HT17 Handlingar Protokoll
F03HT17 Handlingar Protokoll
F04HT17 Handlingar Protokoll
F05HT17 Handlingar Protokoll
F06HT17 Handlingar Protokoll
F07HT17 Handlingar Protokoll
F08HT17 Handlingar Protokoll
Valmöte Handlingar Protokoll