Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Styrelsen

Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet, och består av styrelseordförande, sektionsordförande, vice ordförande, sekreterare samt tre ledamöter. Styrelsen har beslutsrätt i ett begränsat antal frågor rörande ekonomin och verksamheten, och arbetar i övrigt med mer långsiktiga och strategiska frågor rörande sektionen.

F-sektionens styrelse håller regelbundna styrelsemöten för att diskutera frågor och fatta beslut. Om du har en idé som rör sektionens verksamhet, eller bara allmänt vill diskutera de frågor som styrelsen tar upp på sina möten så är du välkommen att delta. Mötena hålls generellt tisdagar jämna veckor kl 17.15 i styrelserummet. För att skicka in punkter till styrelsemöten kontaktas styrelseordföranden, eller önskar du att få kallelse till styrelsemöten skriv till styrelsemoten.

En guide för hur styrelsemötena går till finner du på följande länk: En sektionsmedlems guide till styrelsemöten.

Large large 05102020 img 5373 b0244f1820a3b3e4231381dd91a6888c 8e7d70324cd46edb7c817dafd5ef15ce

Styrelsemöten

Nedan finns en lista över handlingar och protokoll från de senaste styrelsemötena. Äldre protokoll hittas i dokumentarkivet.

Hösten 2021:

Möte Handlingar Protokoll
F01HT21 Handlingar Protokoll
F02HT21 Handlingar Protokoll


Våren 2021:

Möte Handlingar Protokoll
F01VT21 Handlingar Protokoll
F02VT21 Handlingar Protokoll
F03VT21 Handlingar Protokoll
F04VT21 Handlingar Protokoll
F05VT21 Handlingar Protokoll
F06VT21 Handlingar Protokoll
F07VT21 Handlingar Protokoll
Valmöte VT21 Handlingar Protokoll