Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Styrelsen

Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet, och består av styrelseordförande, sektionsordförande, sekreterare samt fyra ledamöter. Styrelsen har beslutsrätt i ett begränsat antal frågor rörande ekonomin och verksamheten, och arbetar i övrigt med mer långsiktiga och strategiska frågor rörande sektionen.

F-sektionens styrelse håller regelbundna styrelsemöten för att diskutera frågor och fatta beslut. Om du har en idé som rör sektionens verksamhet, eller bara allmänt vill diskutera de frågor som styrelsen tar upp på sina möten så är du välkommen att delta. Mötena hålls generellt tisdagar jämna veckor kl 17.15 i styrelserummet. För att skicka in punkter till styrelsemöten kontaktas styrelseordföranden, eller önskar du att få kallelse till styrelsemöten skriv till styrelsemoten.

Large utskottsfotografering  16 of 18  4d11cc505c4d883e0a3588e33c8f8c36

Styrelsemöten

Nedan finns en lista över handlingar och protokoll från de senaste styrelsemötena. Äldre protokoll hittas i dokumentarkivet.

Våren 2017:

Möte Handlingar Protokoll
F01VT17 Handlingar Protokoll
F02VT17 Handlingar Protokoll
F03VT17 Handlingar Protokoll
F04VT17 Handlingar Protokoll
F05VT17 Handlingar Protokoll
F06VT17 Handlingar Protokoll
F07VT17 Handlingar Protokoll
F08VT17 Handlingar Protokoll
F09VT17 Handlingar Protokoll


Hösten 2016: