Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Styrelsen

Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet, och består av styrelseordförande, sektionsordförande, vice ordförande, sekreterare samt tre ledamöter. Styrelsen har beslutsrätt i ett begränsat antal frågor rörande ekonomin och verksamheten, och arbetar i övrigt med mer långsiktiga och strategiska frågor rörande sektionen.

F-sektionens styrelse håller regelbundna styrelsemöten för att diskutera frågor och fatta beslut. Om du har en idé som rör sektionens verksamhet, eller bara allmänt vill diskutera de frågor som styrelsen tar upp på sina möten så är du välkommen att delta. Mötena hålls generellt tisdagar jämna veckor kl 17.15 i Ledningscentralen (LC). För att skicka in punkter till styrelsemöten kontaktar du styrelsepreses, eller önskar du att få kallelse till styrelsemöten kan du skriva till styrelsemöten.

En guide för hur styrelsemötena går till finner du på följande länk: En sektionsmedlems guide till styrelsemöten.

Large 191 129  1  1163357fbec22122272509d779bd7f33

Styrelsemöten

Nedan finns en lista över handlingar och protokoll från de senaste styrelsemötena. Äldre protokoll hittas i dokumentarkivet.

Hösten 2022:

Möte Handlingar Protokoll
F01-HT22 Handlingar Protokoll
F02-HT22 Handlingar Protokoll
F03-HT22 Handlingar Protokoll
F04-HT22 Handlingar Protokoll
F05-HT22 Handlingar Protokoll
F06-HT22 Handlingar Protokoll
Mellanliggande valmöte Handlingar Protokoll
F07-HT22 Handlingar Protokoll
Valmöte Handlingar Protokoll

Våren 2023:

Möte Handlingar Protokoll
F01-VT23 Handlingar Protokoll
F02-VT23 Handlingar Protokoll