Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Styrelsen

Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet, och består av styrelseordförande, sektionsordförande, sekreterare samt fyra ledamöter. Styrelsen har beslutsrätt i ett begränsat antal frågor rörande ekonomin och verksamheten, och arbetar i övrigt med mer långsiktiga och strategiska frågor rörande sektionen.

F-sektionens styrelse håller regelbundna styrelsemöten för att diskutera frågor och fatta beslut. Om du har en idé som rör sektionens verksamhet, eller bara allmänt vill diskutera de frågor som styrelsen tar upp på sina möten så är du välkommen att delta. Mötena hålls generellt tisdagar jämna veckor kl 17.15 i styrelserummet. För att skicka in punkter till styrelsemöten kontaktas styrelseordföranden, eller önskar du att få kallelse till styrelsemöten skriv till styrelsemoten.

Large styrelsen bc37e5925a13d03faf727951ae9ff8df

Styrelsemöten

Nedan finns en lista över handlingar och protokoll från de senaste styrelsemötena. Äldre protokoll hittas i dokumentarkivet.

Hösten 2018:

Möte Handlingar Protokoll
F01HT18 Handlingar Protokoll
F02HT18 Handlingar Protokoll
F03HT18 Handlingar Protokoll
F04HT18 Handlingar Protokoll
F05HT18 Handlingar Protokoll
F06HT18 Handlingar Protokoll
F07HT18 Handlingar Protokoll


Våren 2018:

Möte Handlingar Protokoll
F01VT18 Handlingar Protokoll
F02VT18 Handlingar Protokoll
F03VT18 Handlingar Protokoll
F04VT18 Handlingar Protokoll
F05VT18 Handlingar Protokoll
F06VT18 Handlingar Protokoll
F07VT18 Handlingar Protokoll
F08VT18 Handlingar Protokoll
Valmöte Handlingar Protokoll