Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Styrelsen

Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet, och består av styrelseordförande, sektionsordförande, vice ordförande, sekreterare samt tre ledamöter. Styrelsen har beslutsrätt i ett begränsat antal frågor rörande ekonomin och verksamheten, och arbetar i övrigt med mer långsiktiga och strategiska frågor rörande sektionen.

F-sektionens styrelse håller regelbundna styrelsemöten för att diskutera frågor och fatta beslut. Om du har en idé som rör sektionens verksamhet, eller bara allmänt vill diskutera de frågor som styrelsen tar upp på sina möten så är du välkommen att delta. Mötena hålls generellt tisdagar jämna veckor kl 17.15 i styrelserummet. För att skicka in punkter till styrelsemöten kontaktas styrelseordföranden, eller önskar du att få kallelse till styrelsemöten skriv till styrelsemoten.

Large 10102019 img 3865 5af3dc4dd03d610d9f27e54930afacf2

Styrelsemöten

Nedan finns en lista över handlingar och protokoll från de senaste styrelsemötena. Äldre protokoll hittas i dokumentarkivet.

Hösten 2019:

Möte Handlingar Protokoll
F01HT19 Handlingar Protokoll
F02HT19 Handlingar Protokoll
F03HT19 Handlingar Protokoll
F04HT19 Handlingar Protokoll

Våren 2019:

Möte Handlingar Protokoll
F01VT19 Handlingar Protokoll
F02VT19 Handlingar Protokoll
F03VT19 Handlingar Protokoll
F04VT19 Handlingar Protokoll
F05VT19 Handlingar Protokoll
F06VT19 Handlingar Protokoll
F07VT19 Handlingar Protokoll
Valmöte VT19 Handlingar Protokoll