Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Om F-sektionen

I dagsläget har vi ungefär 950 medlemmar. Medlemmarna är talangfulla civilingenjörsstudenter från de högt ansedda civilingenjörsutbildningarna Teknisk Fysik, Teknisk Matematik och Teknisk Nanovetenskap.

Våra studenter utbildar sig främst inom generell, teknisk problemlösning med en bred och varierande bas i en eller ett par av områdena fysik, matematik, elektroteknik, medicin, materialteknik samt system- och datavetenskap. Detta ger dem ett stort försprång i att sätta sig in i nya problem, något som är väldigt värdefullt för mångsidiga organisationer och företag som värderar ombytliga medarbetare.

F-sektionen jobbar kontinuerligt för att skapa kontakt mellan våra medlemmar och näringslivet, detta för att ge studenterna de bäst tänkbara möjligheterna både under och efter studietiden. Vi vill att Ni som företag får chansen att möta våra blivande civilingenjörer med högklassiga analytiska och problemlösande kompetenser.

Ett möte med oss är en perfekt möjlighet för Er som företag, att handplocka just de studenterna som passar in på Ert företags profil.

Är Ni intresserade av att få mer information om utbildingarna , F-sektionen och våra medlemmar, ser vi med glädje fram emot att Ni kontaktar oss via följande länk.

Näringslivsutskottet

Vill Ni läsa mer om våra erbjudande? Följ nedanstående länk.

Våra erbjudande

Program

Teknisk fysik: är den första civilingenjörsutbildningen som startades på Lunds Tekniska Högskola. Studenterna genomgår traditionellt bred utbildning och får djupa teoretiska och experimentella kunskaper inom matematik, fysik och tekniska ämnen såsom mekanik, reglerteknik och elektronik.

Specialiseringar:
 • Acceleratorer - fysik och teknik
 • Beräkningsmekanik
 • Bilder och grafik
 • Biologisk och medicinsk modellering
 • Beräkning och simulering
 • Energisystem
 • Fotonik
 • Finansiell modellering
 • Högfrekvens- och nanoelektronik
 • Maskinintelligens
 • Medicinsk teknik
 • Nanofysik
 • Programvara
 • Reglersystem
 • Signaler och sensorer
 • Teoretisk fysik

Teknisk matematik: är utbildningen där studenterna läser mer matematik än på något annat civilingenjörsprogram. Programmet är unikt i Sverige och präglas av mottot ”Matematik som teknologi”. Den starka matematiska grunden kombinerad med data- och systemvetenskapligt kunnande gör att studenterna på Teknisk matematik får en otrolig spetskompetens inom valda specialiseringar.

Specialiseringar:
 • Bildanalys och maskinintelligens
 • Beräkningsmekanik
 • Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering
 • Beräkning och simulering
 • Finansiell modellering
 • Programvara
 • System, signaler och reglering

Teknisk nanovetenskap. Nanoteknologin är ett nyckelområde för den svenska industrins framtid och studenterna på programmet får gränsöverskridande kunskaper i områden som medicin, biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik. Genom den tvärvetenskapliga grunden kan nanoteknologen koppla samman personer med helt olika vetenskaplig eller teknisk kompetens.

Specialiseringar
 • Högfrekvens- och nanoelektronik
 • Material
 • Nanobiomedicin
 • Nanofysik