Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Höstterminsval 2021

Stänger om:


Kandidatur Nominering

Det har äntligen blivit dags för höstens funktionärsval!

Är DU vår nästa trumpetare, sanningsminister, eller hofmästare? Eller hade en av dina sektionskamrater passat som reiseleiter eller cofös? Då kan du kandidera själv eller nominera dina vänner till dessa poster här!

Detta är din chans att få ta del av sektionens många olika tack som t.ex. mötesfika, skiftesgasque, och funktionärsmedaljen samtidigt som du får lära känna fler människor på sektionen och får hålla på med något kul vid sidan av studierna.

Valen öppnar den 27/9 kl. 00:00.
Poster som väljs av sektionsmötet går att kandidera/nominera till fram t.o.m. den 31/10 kl. 23:59.
Poster som väljs av styrelsen går att söka t.o.m. den 28/11 kl. 23:59.

OBS, valberedningen är vakantsatt vilket leder till följande konsekvenser:

  • Det kommer ej att arrangeras några intervjuer för poster valda av sektionsmötet (bortsett från fyllnadsval av just valberedningen).
  • Ingen kandidat kommer att bli nominerad till sektionsmötet (samma undantag som ovan).
  • Styrelsen administrerar denna valsida.

Om posterna som väljs av styrelsen kommer bli intervjuade eller ej beslutas först efter HT-mötet.

Frågor? Mejla sekreterare@fsektionen.se

Vad betyder färger och markeringar?

  • Poster markerade med * har inte något rekommenderat antal.
  • (X) anger exakt maximalt antal.
  • Orangefärgade poster är nämnd- eller styrelseposter.
  • Grönfärgade poster väljs av studierådet.

Poster som kan sökas

Titel KandidaturerGränsUtskottVäljs av
1-58 / 58
@13376*KulturministerietStyrelse
Alumniansvarig02NäringslivsutskottetStyrelse
Arkivarie31 - 2SanningsministerietStyrelse
Atlet21*KulturministerietStyrelse
Bakis23*CafémästerietStyrelse
Cofös214FösetStyrelse
DJ[F]21SexmästerietStyrelse
F-  61KulturministerietStyrelse
Fanbärare21KulturministerietStyrelse
Her Tech Future-ansvarig22StudierådetStyrelse
Hofmästare32 (x)SexmästerietSektionsmöte
Idrottsförman11KulturministerietSektionsmöte
Kassör11 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte
Köksmästare42 (x)SexmästerietSektionsmöte
Kulturminister31 (x)KulturministerietSektionsmöte
Ledamot i FNU2*NäringslivsutskottetStyrelse
Ledamot i likabehandlingsutskottet11*LikabehandlingsutskottetStyrelse
Likabehandlingsordförande11 (x)LikabehandlingsutskottetSektionsmöte
Matris36*SexmästerietStyrelse
Nollningskassör11 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte
Överfös81 (x)FösetSektionsmöte
Persevant73ÖvrigaStyrelse
Pubjobbare49*SexmästerietStyrelse
Pubmästare42 (x)SexmästerietSektionsmöte
Reiseleiter46*KulturministerietStyrelse
Reisemeister21KulturministerietSektionsmöte
Representant i institutionsstyrelsen för Biomedicinsk teknik02 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för datavetenskap 01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för elektro och informationsteknik01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för fysik 12 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för immunteknologi01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för matematikcentrum11 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för reglerteknik 01 (x)Externa representanterStudieråd
Revisor12 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Revisorsuppleant02 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Sammankallande Sektionsfotograf11SanningsministerietStyrelse
Sångarstridsförman02KulturministerietStyrelse
Sångförman193SexmästerietStyrelse
Sanningsminister11 (x)SanningsministerietSektionsmöte
Sanningsspridare10*SanningsministerietStyrelse
Sekreterare01 (x)StyrelsenSektionsmöte
Sektionsfotograf9*SanningsministerietStyrelse
Sektionshärold21 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Sektionsmötesordförande41ÖvrigaStyrelse
Sektionsordförande31 (x)StyrelsenSektionsmöte
Server35*SexmästerietStyrelse
Sexmästare31 (x)SexmästerietSektionsmöte
Spindelman25*PrylmästerietStyrelse
Studierådsledamot0*StudierådetStyrelse
Styrelseledamot (Fyllnadsval, halvår)32 (x)StyrelsenSektionsmöte
Trumpetare22KulturministerietStyrelse
Valberedningsledamot (Fyllnadsval, halvår)55 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Valberedningssuppleant (Fyllnadsval, halvår) 22 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Världsmästare01StudierådetStyrelse
Vice cafémästare11 (x)CafémästerietSektionsmöte
Vice näringslivsansvarig11 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte
Vice ordförande11 (x)StyrelsenSektionsmöte
Vice sexmästare31 (x)SexmästerietSektionsmöte