Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Vårterminsval 2018

Stänger om:


Kandidatur Nominering

Det finns två typer av poster, de som väljs på vårterminsmötet då val förrättas (17-18 april) och de som väljs av styrelsen efter vårterminsmötet.

Söker man en post som väljs på mötet kommer man att bli kallad till en intervju av valberedningen. Efter intervjuerna kommer valberedningen att sammanställa en lista över vilka de nominerar. Att vara nominerad av valberedningen betyder inte att man får posten utan att man är den som valberedning anser vara bäst lämpad, grundat på intervjuerna. Blir man inte nominerad av valberedningen har man fortfarande möjlighet att motkandidera på höstterminsmötet. Både de som har blivit nominerade och de som motkandiderar får sedan möjlighet att göra reklam för sig på valaffischerna.

Söker man en post som väljs efter vårterminsmötet kommer man efter vårterminsmötet att kallas till intervju av utskottsordföranden. De lämnar sedan förslag till styrelsen som tar beslutet.

Läs gärna igenom Regler för kandidaturprocessen inför din kandidatur.

Vid frågor kontakta vänligen Valberedningen.

Vad betyder färger och markeringar?

  • Poster markerade med * har inte något rekommenderat antal.
  • (X) anger exakt maximalt antal.
  • Orangefärgade poster är nämnd- eller styrelseposter.
  • Grönfärgade poster väljs av studierådet.

Poster som kan sökas

Titel GränsUtskottVäljs avKandidaturer
1-16 / 16
Bakis2CafémästerietStyrelse8
Bilförman1PrylmästerietStyrelse1
Fixare*PrylmästerietStyrelse6
Köransvarig2KulturministerietStyrelse1
Ledamot i FNU*NäringslivsutskottetStyrelse2
Mentorprogramansvarig1NäringslivsutskottetStyrelse0
Programledningsledamot för F5Externa representanterStudieråd1
Programledningsledamot för n5Externa representanterStudieråd4
Programledningsledamot för π5Externa representanterStudieråd1
Projektgruppsledamot FARAD*NäringslivsutskottetStyrelse1
Redaktionsmedlem i von Tänen*SanningsministerietStyrelse9
Representant i TLTHs valnämnd 1ÖvrigaStyrelse1
Sektionsmötesordförande1 (x)ÖvrigaStyrelse1
Spindelförman1 (x)PrylmästerietStyrelse1
Studerandeskyddsombud1StudierådetStyrelse1
Studierådsledamot*StudierådetStyrelse1

Poster som inte längre kan sökas

Titel GränsUtskottVäljs avKandidaturer
1-13 / 13
Projektledare FARAD1 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte0
Prylmästare1 (x)PrylmästerietSektionsmöte1
Studierådsordförande för teknisk fysik1 (x)StudierådetSektionsmöte1
Studierådsordförande för teknisk matematik1 (x)StudierådetSektionsmöte0
Studierådsordförande för teknisk nanovetenskap1 (x)StudierådetSektionsmöte0
Styrelseledamot5 (x)StyrelsenSektionsmöte6
Utbildningsminister1 (x)StudierådetSektionsmöte0
Valberedningsledamot5 (x)ÖvrigaSektionsmöte3
Valberedningssuppleant5 (x)ÖvrigaSektionsmöte3
Vice cafémästare1 (x)CafémästerietSektionsmöte1
Vice näringslivsansvarig1 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte1
Vice Ordförande1 (x)ÖvrigaSektionsmöte2
von Tänen-redaktör1 (x)SanningsministerietSektionsmöte1