Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Höstterminsval 2021


Kandidatur Nominering

Det har äntligen blivit dags för höstens funktionärsval!

Är DU vår nästa trumpetare, sanningsminister, eller hofmästare? Eller hade en av dina sektionskamrater passat som reiseleiter eller cofös? Då kan du kandidera själv eller nominera dina vänner till dessa poster här!

Detta är din chans att få ta del av sektionens många olika tack som t.ex. mötesfika, skiftesgasque, och funktionärsmedaljen samtidigt som du får lära känna fler människor på sektionen och får hålla på med något kul vid sidan av studierna.

Valen öppnar den 27/9 kl. 00:00.
Poster som väljs av sektionsmötet går att kandidera/nominera till fram t.o.m. den 31/10 kl. 23:59.
Poster som väljs av styrelsen går att söka t.o.m. den 28/11 kl. 23:59.

OBS, valberedningen är vakantsatt vilket leder till följande konsekvenser:

  • Det kommer ej att arrangeras några intervjuer för poster valda av sektionsmötet (bortsett från fyllnadsval av just valberedningen).
  • Ingen kandidat kommer att bli nominerad till sektionsmötet (samma undantag som ovan).
  • Styrelsen administrerar denna valsida.

Om posterna som väljs av styrelsen kommer bli intervjuade eller ej beslutas först efter HT-mötet.

Frågor? Mejla sekreterare@fsektionen.se

Vad betyder färger och markeringar?

  • Poster markerade med * har inte något rekommenderat antal.
  • (X) anger exakt maximalt antal.
  • Orangefärgade poster är nämnd- eller styrelseposter.
  • Grönfärgade poster väljs av studierådet.

Poster som inte längre kan sökas

Titel KandidaturerGränsUtskottVäljs av
1-58 / 58
@133710*KulturministerietStyrelse
Alumniansvarig12NäringslivsutskottetStyrelse
Arkivarie61 - 2SanningsministerietStyrelse
Atlet36*KulturministerietStyrelse
Bakis37*CafémästerietStyrelse
Cofös244FösetStyrelse
DJ[F]21SexmästerietStyrelse
F-  91KulturministerietStyrelse
Fanbärare31KulturministerietStyrelse
Her Tech Future-ansvarig82StudierådetStyrelse
Hofmästare52 (x)SexmästerietSektionsmöte
Idrottsförman31KulturministerietSektionsmöte
Kassör31 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte
Köksmästare52 (x)SexmästerietSektionsmöte
Kulturminister61 (x)KulturministerietSektionsmöte
Ledamot i FNU7*NäringslivsutskottetStyrelse
Ledamot i likabehandlingsutskottet22*LikabehandlingsutskottetStyrelse
Likabehandlingsordförande11 (x)LikabehandlingsutskottetSektionsmöte
Matris63*SexmästerietStyrelse
Nollningskassör11 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte
Överfös81 (x)FösetSektionsmöte
Persevant113ÖvrigaStyrelse
Pubjobbare76*SexmästerietStyrelse
Pubmästare42 (x)SexmästerietSektionsmöte
Reiseleiter62*KulturministerietStyrelse
Reisemeister41KulturministerietSektionsmöte
Representant i institutionsstyrelsen för Biomedicinsk teknik22 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för datavetenskap 01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för elektro och informationsteknik01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för fysik 22 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för immunteknologi01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för matematikcentrum11 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för reglerteknik 01 (x)Externa representanterStudieråd
Revisor32 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Revisorsuppleant12 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Sammankallande Sektionsfotograf41SanningsministerietStyrelse
Sångarstridsförman22KulturministerietStyrelse
Sångförman213SexmästerietStyrelse
Sanningsminister41 (x)SanningsministerietSektionsmöte
Sanningsspridare20*SanningsministerietStyrelse
Sekreterare11 (x)StyrelsenSektionsmöte
Sektionsfotograf14*SanningsministerietStyrelse
Sektionshärold21 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Sektionsmötesordförande51ÖvrigaStyrelse
Sektionsordförande31 (x)StyrelsenSektionsmöte
Server53*SexmästerietStyrelse
Sexmästare41 (x)SexmästerietSektionsmöte
Spindelman45*PrylmästerietStyrelse
Studierådsledamot3*StudierådetStyrelse
Styrelseledamot (Fyllnadsval, halvår)62 (x)StyrelsenSektionsmöte
Trumpetare22KulturministerietStyrelse
Valberedningsledamot (Fyllnadsval, halvår)95 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Valberedningssuppleant (Fyllnadsval, halvår) 22 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Världsmästare21StudierådetStyrelse
Vice cafémästare21 (x)CafémästerietSektionsmöte
Vice näringslivsansvarig11 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte
Vice ordförande31 (x)StyrelsenSektionsmöte
Vice sexmästare41 (x)SexmästerietSektionsmöte