Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Höstterminsval 2018

Stänger om:


Kandidatur Nominering

Det finns två typer av poster, de som väljs på höstterminsmötet då val förrättas och de som väljs av styrelsen efter höstterminsmötet.

Söker man en post som väljs på mötet kommer man att bli kallad till en intervju av valberedningen. Efter intervjuerna kommer valberedningen att sammanställa en lista över vilka de nominerar. Att vara nominerad av valberedningen betyder inte att man får posten utan att man är den som valberedning anser vara bäst lämpad, grundat på intervjuerna. Blir man inte nominerad av valberedningen har man fortfarande möjlighet att motkandidera på höstterminsmötet. Både de som har blivit nominerade och de som motkandiderar får sedan möjlighet att göra reklam för sig på valaffischerna.

Söker man en post som väljs efter höstterminsmötet kommer man efter höstterminsmötet att kallas till intervju av utskottsordföranden. De lämnar sedan förslag till styrelsen som tar beslutet.

Läs gärna igenom Regler för kandidaturprocessen inför din kandidatur.

Vid frågor kontakta vänligen Valberedningen.

Vad betyder färger och markeringar?

  • Poster markerade med * har inte något rekommenderat antal.
  • (X) anger exakt maximalt antal.
  • Orangefärgade poster är nämnd- eller styrelseposter.
  • Grönfärgade poster väljs av studierådet.

Poster som kan sökas

Titel GränsUtskottVäljs avKandidaturer
1-51 / 51
Alumniansvarig1NäringslivsutskottetStyrelse0
Arkivarie2SanningsministerietStyrelse4
Atlet*KulturministerietStyrelse9
Bakis2CafémästerietStyrelse11
Cofös4FösetStyrelse3
DJ[F]1SexmästerietStyrelse0
Fanbärare1KulturministerietStyrelse10
F-  1 (x)KulturministerietStyrelse5
Her Tech Future-ansvarig2StudierådetStyrelse3
Hofmästare2 (x)SexmästerietSektionsmöte1
Idrottsförman1KulturministerietSektionsmöte1
Kassör1 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte0
Köksmästare2 (x)SexmästerietSektionsmöte2
Kulturminister1 (x)KulturministerietSektionsmöte2
Ledamot i FNU*NäringslivsutskottetStyrelse3
Ledamot i likabehandlingsutskottet*LikabehandlingsutskottetStyrelse2
Likabehandlingsordförande1 (x)LikabehandlingsutskottetSektionsmöte0
Matris*SexmästerietStyrelse13
Näringslivsansvarig1 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte1
Nollningskassör1 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte0
Överfös1 (x)FösetSektionsmöte4
Persevant3ÖvrigaStyrelse5
Pubjobbare*SexmästerietStyrelse21
Pubmästare2 (x)SexmästerietSektionsmöte4
Reiseleiter*KulturministerietStyrelse22
Reisemeister1KulturministerietSektionsmöte2
Representant i Institutionsstyrelser7Externa representanterStudieråd0
Revisor2 (x)ÖvrigaSektionsmöte0
Revisorsuppleant2 (x)ÖvrigaSektionsmöte0
Sångarstridsförman2KulturministerietStyrelse0
Sångförman3SexmästerietStyrelse4
Sanningsminister1 (x)SanningsministerietSektionsmöte1
Sanningsspridare*SanningsministerietStyrelse1
Sekreterare1 (x)StyrelsenSektionsmöte1
Sektionsfotograf*SanningsministerietStyrelse5
Sektionshärold1 (x)ÖvrigaSektionsmöte0
Sektionsmötesordförande1 (x)ÖvrigaStyrelse2
Sektionsordförande1 (x)StyrelsenSektionsmöte2
Server*SexmästerietStyrelse19
Sexmästare1 (x)SexmästerietSektionsmöte1
Sexmästerikassör1 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte1
Spindelman*PrylmästerietStyrelse16
Studierådsledamot*StudierådetStyrelse2
Styrelseledamot (halvår)1 (x)ÖvrigaSektionsmöte2
Tandemgeneral2KulturministerietStyrelse2
Trumpetare1KulturministerietStyrelse0
Valberedningsledamot (halvår)1 (x)ÖvrigaSektionsmöte1
Valberedningssuppleant (halvår)2 (x)ÖvrigaSektionsmöte0
Världsmästare2StudierådetStyrelse4
Vice cafémästare1 (x)CafémästerietSektionsmöte1
Vice Ordförande1 (x)StyrelsenSektionsmöte1