Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Vårterminsval 2018

Stänger om:


Kandidatur Nominering

Det finns två typer av poster, de som väljs på vårterminsmötet då val förrättas (18-19 april) och de som väljs av styrelsen efter vårterminsmötet.

Söker man en post som väljs på mötet kommer man att bli kallad till en intervju av valberedningen. Efter intervjuerna kommer valberedningen att sammanställa en lista över vilka de nominerar. Att vara nominerad av valberedningen betyder inte att man får posten utan att man är den som valberedning anser vara bäst lämpad, grundat på intervjuerna. Blir man inte nominerad av valberedningen har man fortfarande möjlighet att motkandidera på höstterminsmötet. Både de som har blivit nominerade och de som motkandiderar får sedan möjlighet att göra reklam för sig på valaffischerna.

Söker man en post som väljs efter vårterminsmötet kommer man efter vårterminsmötet att kallas till intervju av utskottsordföranden. De lämnar sedan förslag till styrelsen som tar beslutet.

Läs gärna igenom Regler för kandidaturprocessen inför din kandidatur.

Vid frågor kontakta vänligen Valberedningen.

Vad betyder färger och markeringar?

  • Poster markerade med * har inte något rekommenderat antal.
  • (X) anger exakt maximalt antal.
  • Orangefärgade poster är nämnd- eller styrelseposter.
  • Grönfärgade poster väljs av studierådet.

Poster som kan sökas

Titel GränsUtskottVäljs avKandidaturer
1-28 / 28
Bakis2 - 3CafémästerietStyrelse5
Bilförman1PrylmästerietStyrelse2
Fixare*PrylmästerietStyrelse5
Köransvarig2KulturministerietStyrelse0
Ledamot i FNU*NäringslivsutskottetStyrelse0
Mentorprogramansvarig1NäringslivsutskottetStyrelse0
Programledningsledamot för F5Externa representanterStudieråd0
Programledningsledamot för n5Externa representanterStudieråd0
Programledningsledamot för π5Externa representanterStudieråd0
Projektgruppsledamot FARAD*NäringslivsutskottetStyrelse0
Projektledare FARAD1 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte0
Prylmästare1 (x)PrylmästerietSektionsmöte0
Redaktionsmedlem i von Tänen*SanningsministerietStyrelse3
Representant i TLTHs valnämnd 1ÖvrigaStyrelse0
Spindelförman1 (x)PrylmästerietStyrelse0
Studerandeskyddsombud1StudierådetStyrelse0
Studierådsledamot*StudierådetStyrelse1
Studierådsordförande för teknisk fysik1 (x)StudierådetSektionsmöte0
Studierådsordförande för teknisk matematik1 (x)StudierådetSektionsmöte0
Studierådsordförande för teknisk nanovetenskap1 (x)StudierådetSektionsmöte0
Styrelseledamot5 (x)StyrelsenSektionsmöte5
Utbildningsminister1 (x)StudierådetSektionsmöte0
Valberedningsledamot5 (x)ÖvrigaSektionsmöte0
Valberedningssuppleant5 (x)ÖvrigaSektionsmöte0
Vice cafémästare1 (x)CafémästerietSektionsmöte1
Vice näringslivsansvarig1 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte0
Vice Ordförande1 (x)ÖvrigaSektionsmöte0
von Tänen-redaktör1 (x)SanningsministerietSektionsmöte1