Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Höstterminsval 2017

Stänger om:


Kandidatur Nominering

Det finns två typer av poster, de som väljs på höstterminsmötet då val förrättas (21-22 november) och de som väljs av styrelsen efter höstterminsmötet.

Söker man en post som väljs på mötet kommer man att bli kallad till en intervju av valberedningen. Efter intervjuerna kommer valberedningen att sammanställa en lista över vilka de nominerar. Att vara nominerad av valberedningen betyder inte att man får posten utan att man är den som valberedning anser vara bäst lämpad, grundat på intervjuerna. Blir man inte nominerad av valberedningen har man fortfarande möjlighet att motkandidera på höstterminsmötet. Både de som har blivit nominerade och de som motkandiderar får sedan möjlighet att göra reklam för sig på valaffischerna.

Söker man en post som väljs efter höstterminsmötet kommer man efter höstterminsmötet att kallas till intervju av utskottsordföranden. De lämnar sedan förslag till styrelsen som tar beslutet.

Läs gärna igenom Regler för kandidaturprocessen inför din kandidatur.

Vid frågor kontakta vänligen Valberedningen.

Vad betyder färger och markeringar?

  • Poster markerade med * har inte något rekommenderat antal.
  • (X) anger exakt maximalt antal.
  • Orangefärgade poster är nämnd- eller styrelseposter.
  • Grönfärgade poster väljs av studierådet.

Poster som kan sökas

Titel GränsUtskottVäljs avKandidaturer
1-44 / 44
Alumniansvarig1NäringslivsutskottetStyrelse0
Arkivarie2SanningsministerietStyrelse2
Atlet*KulturministerietStyrelse14
Cofös4FösetStyrelse4
DJ[F]1SexmästerietStyrelse1
Fanbärare1KulturministerietStyrelse1
Flickor-på-teknis-ansvarig2StudierådetStyrelse2
F-  1 (x)KulturministerietStyrelse1
Hofmästare2 (x)SexmästerietSektionsmöte4
Idrottsförman1KulturministerietSektionsmöte0
Kassör1 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte1
Köksmästare2 (x)SexmästerietSektionsmöte2
Kulturminister1 (x)KulturministerietSektionsmöte0
Ledamot i FNU*NäringslivsutskottetStyrelse6
Ledamot i likabehandlingsutskottet*LikabehandlingsutskottetStyrelse4
Likabehandlingsordförande1 (x)LikabehandlingsutskottetSektionsmöte0
Matris*SexmästerietStyrelse12
Näringslivsansvarig1 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte1
Överfös1 (x)FösetSektionsmöte5
Persevant3ÖvrigaStyrelse2
Pubjobbare*SexmästerietStyrelse15
Pubmästare2 (x)SexmästerietSektionsmöte2
Reiseleiter*KulturministerietStyrelse24
Reisemeister1KulturministerietSektionsmöte0
Representant i Institutionsstyrelser7Externa representanterStudieråd3
Revisor2 (x)ÖvrigaSektionsmöte2
Revisorsuppleant2 (x)ÖvrigaSektionsmöte1
Sångarstridsförman2KulturministerietSektionsmöte0
Sångförman3SexmästerietStyrelse5
Sanningsminister1 (x)SanningsministerietSektionsmöte1
Sanningsspridare*SanningsministerietStyrelse0
Sekreterare1 (x)StyrelsenSektionsmöte0
Sektionsfotograf*SanningsministerietStyrelse3
Sektionshärold1 (x)ÖvrigaSektionsmöte0
Sektionsordförande1 (x)StyrelsenSektionsmöte1
Server*SexmästerietStyrelse8
Sexmästare1 (x)SexmästerietSektionsmöte1
Spindelman*PrylmästerietStyrelse5
Studierådsledamot*StudierådetStyrelse1
Trumpetare1KulturministerietStyrelse2
Världsmästare2StudierådetStyrelse0
Vice cafémästare1 (x)CafémästerietSektionsmöte2
Vice kassör med nollningsansvar1 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte0
Vice kassör med sexmästeriansvar1 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte1