Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Sanningsministeriet


Informationslathund

Sanningsministeriet har tagit fram en Informationslathund som kan användas av alla medlemmar för beställning av planscher eller checklista för att informationsspridningen ska hålla hög kvalité.

Inom Sanningsministeriet jobbar vi med informationsspridning till F-sektionens medlemmar samt dokumentering och arkivering av det som sker på sektionen. Det är Sanningsminister tillsammans med sanningsspridarna som ansvarar för att all information ska vara lättillgänglig för studenterna. Här berättar sanningsspridarna hur de jobbar

Vi arbetar för att informationen från alla sektionens hörn ska nå just er. Detta innefattar allt från att komponera plancher till diverse event till att uppdatera hemsidan och fylla vår kalender. Vi vill att vår sektion ska genomsyras av transparens och att alla ska kunna ta del av all information!

Fotograferna jobbar med dokumentering av alla roliga event på sektionen

Carpe momentum - Fånga ögonblicket, detta är sektionsfotografernas uppdrag. Vi förevigar stunden och dokumenterar allt roligt som sker på sektionen. Vi finns på alla sittningar, alla fester, och alla evenemang i sektionens namn, redo att fånga din spexiga pose eller ditt enastående gyckel!

Arkivarierna arkiverar allt som är värt att arkiveras. De berättar

Först och främst rår vi om vårt fina arkiv. Vi föröker spara intressanta saker och hålla ordning på allt som varit intressant de senaste femtio åren. Andra saker vi tycker om att göra är framställa morotsvin, äta punchrullar och berätta alldeles för många anekdoter. Så om du undrar vem som instiftade fjulafton, hur nolle-t-shirten såg ut år 1999 eller vill kolla upp ett kvitto från 2007, då är det oss du ska tala med!

Sanningsministeriet har oftast möten under lunch på måndagar. Är du intresserad av hur utskottet arbetar, så är alla medlemmar välkomna att besöka oss. Hör av dig till Sanningsministern om var mötet är.

Har du några ytterligare frågor, tveka inte att kontakta sanningsministern!

Large kopia av utskottsfoto 18 ac9be0cd5f76206a5d00d99fbfc94fa1

Poster

Beskrivning

Som sanningsminister ansvarar man för hela sanningsministeriets arbete samt dess budget och har även en plats i F-sektionens nämnd. Man har som uppgift att skicka ut Vecktorn på söndagen innan varje läsvecka på både svenska och engelska, att ansvara för sektionens olika informationskanaler såsom Facebook och olika anslagstavlor samt ställa utskottet till tjänst då sektionen behöver hjälp med informationsspridning. Dessutom sitter man med i kårens informationskollegium. Man förväntas även driva projekt och hela tiden utveckla utskottet i nya riktningar. Posten innebär ingen större hantering av pengar men det förekommer då och då, främst när man skickar beställningar på tryckmaterial.

Vem har posten?

Beskrivning

Gruppen av sektionsfotografer ansvarar för att det fotograferas på alla F-arrangemang och varje fotograf ansvarar sedan för att publicera sina bilder i bildarkivet på sektionens hemsida. Tidsåtgången för posten varierar beroende på hur många sektionsfotografer som väljs och hur tätt det är mellan de olika evenemangen. På vissa större sittningar kan det ibland bli lite stressigt då man skall fotografera varje sittande par. Den intensivaste perioden man har som sektionsfotograf är under nollningen.
Som tack för sitt arbete får man gå gratis på de sittningar man själv fotograferar på.

Beskrivning

Arkivarie har ansvaret för ordning i arkivet, att protokoll sparas och att gamla häftiga prylar då och då plockas fram och visas upp på ett bra sätt. Som arkivarie arbetar man självständigt och den största fördelen är att man med tiden får en stor inblick i vad som faktiskt har hänt på sektionen under tidigare år och vad för tingest som faktiskt står i dess ägo.

Beskrivning

Att vara sanningsspridare innebär att man ingår i sanningsministeriets kärngrupp och tillsammans med de övriga sanningsspridarna bistår man sanningsministern i dennes arbete med att sprida information på sektionen. Ansvaret varierar med uppgifterna som kan vara allt från att skriva på en blogg, filma och redigera, designa affischer eller genomföra andra idéer man kommer på. Posten är oftast inte särskilt stressig även om man jobbar efter en del deadlines och har regelbundna planeringsmöten. Då en stor del av den information som flödar på sektionen passerar sanningsministeriet får man en bra inblick i sektionens verksamhet och styrelsens arbete.
Som sanningsspridare får du chansen att lära dig och använda programvara som Photoshop, Indesign och Illustrator vilket du med stor sannolikhet kommer ha stor nytta av i framtiden. Ingen före detta kunskap är nödvändig!

Beskrivning

von Tänen är sektionens egen tidning och utkom första gången redan 1973. Som redaktionsmedlem i von Tänen ansvarar man för att förse von Tänen med ett innehåll som upprätthåller sektionens intresse. Man bistår von Tänen-redaktören i sitt arbete genom att skriva artiklar, hålla i intervjuer eller designa sidor. Tidningen kommer ut fyra gånger per år, en gång i slutet av varje läsperiod.

Beskrivning

Som spindelman har man access till sektionens hemsida och serversystem, och hanterar det praktiska kodandet bakom hemsidan och F-appen.
Spindelmännen hjälper till att annordna mailalias, och hjälper sektionens övriga medlemmar med att komma åt sektionens digitala resurser, exempelvis bildgalleri, bilbokning och kalender.

Vi jobbar med följande system, vilket betyder att om du har erfarenhet med den så gör det det lättare för dig att kliva på posten, men de flesta som börjar lär sig allt detta från grunden:

  • Programmering
  • Serverhantering
  • Ruby (on Rails)
  • HTML
  • CSS

Alla spindelmän jobbar inte med allt i listan, det går även bra på att bara lägga krut på appen/hemsidan och helt strunta i serverhantering vilket vanligtvis ändå sköts av su-permännen

Beskrivning

Spindelförmannen sammankallar och leder spindelmännens arbete. Spindelförmannen har utöver sina egna åligganden samma åliggande som en spindelman. Som spindelförman sitter man också med i ledningen i samråd med utskottsordförandena och styrelsen.

Vem har posten?

Beskrivning

von Tänen är sektionens egen tidning och utkom första gången redan 1973. von Tänen-redaktören arbetar tillsammans med en redaktion för att framställa tidningen von Tänen, som ges ut en gång i slutet av varje läsperiod. Som redaktör har du ansvar för att redaktionen arbetar bra tillsammans, och ser till att olika deadlines följs.

Vem har posten?

Beskrivning

Som Filmfotograf ansvarar du för sektionens filmutrustning och drönare! Du ska hjälpa sektionens medlemmar då de vill filma. Det sektionen har att jobba med är olika kameror, en gimbal och en drönare. Specifikt ansvar läggs på drönaren, då som filmfotograf får du ett drönarkörkort finansierat av sektionen och ansvarar för att flygningar av denna.
Som tack för sitt arbete får man gå gratis på de event man filmar.

Beskrivning

Som su-perman är man en uppgraderad spindelman, mer access, mer ansvar till följd av senioritet. Annars gäller precis samma sak som för spindelman. Som spindelman har man access till sektionens hemsida och serversystem, och hanterar det praktiska kodandet bakom hemsidan och F-appen.
Spindelmännen ordnar med alla mailalias, och hjälper sektionens övriga medlemmar med att komma åt sektionens digitala resurser, exempelvis bildgalleri, bilbokning och kalender.

Beskrivning

Som Sammankallande Sektionsfotograf utför man samma arbete som en vanlig sektionsfotograf. Dessutom har man i uppgift att arrangera möten med de andra fotograferna och ser till att upprätthålla en god kommunikation i gruppen.

Vem har posten?