Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Studierådet


Studierådet

Large studier dsfoto 126234ead63a71ca0331eac771318d8a

Studierådet är ett härligt gäng som består av flera sektionsposter som presenteras nedan under de orangea flikarna. Vår främsta uppgift är att föra studenternas talan för lärare och institutioner, bevaka vad som sker på de olika utbildningarna och på andra instanser på universitetet. Vi jobbar även med internationella frågor samt att visa programmet utåt sett på det årliga evenemanget Her Tech Future. Målet med vårt arbete är att du som student ska känna att du kan påverka dina studier och att skolan finns till för dig. Om du har frågor, funderingar eller åsikter om studierna på något av F-sektionens tre progam så tveka inte att kontakta oss!

Har du någon gång undrat vilka rättigheter du har som student och vad som egentligen gäller med tentamensrättning eller då kursansvarige byter lokal för obligatoriska moment utan att säga till? Kolla då in Rättighetslistan här finns alla rättigheter som du har som student på Lunds universitet.

Om du har frågor eller synpunkter på fysiska arbetsmiljön på sektionen så är ni hjärtligt välkomna att kontakta vårt skyddsombud.

I arbetet med utvärdering av kurser så använder sig studierådet av CEQ, Course Experience Questionnaire. Detta är en enkät som skickas till dig automatiskt efter att du skrivit tentamen i en kurs du är registrerad på. Den innehåller flertalet kryssfrågor men också ett antal fritextsvar. Fyll i dina CEQ-enkäter och lämna konstruktiv kritik i fritextsvaren så ska vi göra vårt bästa för att kursen ska bli ännu bättre till nästa kursomgång. Du kan även vinna studierådets CEQ-pris om du fyller i alla dina enkäter.

Efter utvärderingen så kallar kursansvarige en representant från studierådet, kursombuden och programledarna till ett CEQ-möte där en plan för hur kursen ska förbättras läggs fram.

Om du har åsikter om kursen i ett tidigt skede så rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt kursombud så kan hen ta med dig dina åsikter till läsperiodsmötet som vanligtvis brukar vara i läsvecka 3 eller 4.

Studierådet rekommenderar också externa studentrepresentanter till LTH:s olika beslutsinstanser såsom programledningar, utbildningsnämnder och institutionsstyrelser. För du vet väl att det enligt lag måste finnas studentrepresentanter i varje beslutande organ på en högskola?

Poster

Beskrivning

Studierådsledamöterna hjälper till i studierådets arbete med att göra sektionens studiesociala miljö så bra som möjligt. I praktiken innebär det att man hjälper till vid eventuella evenemang som studierådet anordnar, anordnar inspirationsföreläsningar, workshops m.m. Man medverkar också på studierådets lunchmöten där man med och diskuterar utbildningsfrågor samt samordnar övriga aktiviteter. Det finns ett stort utrymme att driva egna studierelaterade projekt; du som ledamot förväntas kunna ta en del egna initiativ och med hjälp från andra i studierådet driva det som just du vill.

Beskrivning

Utbildningsministern är lämpligen en erfaren ledamot i studierådet. Eftersom utbildningsministern är utskottsordförande så sitter hen i sektionens styrelse och har även budgetansvar för studierådet. Som utskottsordförande så har man även ansvar för att alla funktionärer har det bra och får möjlighet att driva sina projekt. Det är en fördel om utbildningsministern håller en god kontakt med VKOu (Vice Kårordförande för utbildningsfrågor) samt andra studierådsordföranden på LTH, detta görs lättast genom att aktivt deltaga i studierådsordförandekollegiet SRX. Utbildningsministern innehar en av nomineringarna till utbildningsnämnden där f-, pi- och n-programmen är representerade. Hen sitter även i stipendienämnden för Hilbert Älg stipendium.
Det åligger utbildningsministern att

 • styra och leda studierådets verksamhet.
 • samordna rekryteringar till studierådet.
 • samordna SR-möten och programmöten.
 • samordna nominering till studierådets externa representanter.

Som utbildningsminister så lägger man många timmar på att gå på möten, men också samordna möten inom utskottet. För att hålla studierådet ajour så måste du som utskottsordförande lägga någonstans mellan 10-20 timmar i veckan på att skicka mail, samordna aktiviteter, gå på möten och sammankalla till möten. Det är en fördel om du som utbildningsminister är organiserad och gillar administrativt arbete. Du ska även gilla att driva och leda engagerade personer.

Vem har posten?

Beskrivning

Studierådsordföranden bör hålla en god kontakt med studenterna, programledningen, kursombuden och de kursansvariga på sin utbildning. Som studierådsordförande har man ansvar för val av kursombud samt censurering och inmatning av slutkommentarer till CEQ-enkäter. Enkäterna ska även följas upp med CEQ-möten och i F-sektionens fall läsperiodsmöten där kursansvarig, programledare, studierådsordförande och kursombud diskuterar den aktuella kursen. Arbetet syftar till att öka kvaliteten på utbildningen och bevaka studenternas intressen.

Förutom CEQ och läsperiodsmöten finns det en rad andra möten att närvara vid:

 • Kollegiemöten med övriga sektioners studierådsordförande ledda av vice kårordförande med ansvar för utbildningsrågor (VKOu).
 • Programledningsmöten för sitt program där frågor rörande utbildningsprogrammet och utbildningens innehåll och kvalité diskuteras.
 • Studierådsmöten på F-sektionen som leds av utbildningsministern.

I det övriga arbetet med studierådet ska studierådsordföranden bistå utbildningsministern i hens arbete.

När det gäller tidsåtgången så finns det i stort sätt oändliga möjligheter att jobba med studiebevakning på heltid, men hur mycket tid man lägger är självklart upp till var och en.

Studierådsordförande är en viktig post där man får möjlighet att påverka sin utbildning på många olika sätt, allt från vilka kurser som ska finnas på programmet till hur de ska skötas med mera. Som studierådsordförande får man en väldigt bra överblick över utbildningssystemet på LTH och en insikt i vilken påverkan man som student kan ha på sin utbildning. Man får också ovärderliga erfarenheter av kommunikationsteknik och informationsspridning. Posten innehåller ledarskap, organisation, administration och etiska ställningstaganden.

Studierådsordförande är en post som man kan forma efter sina egna intressen och där man har möjlighet och medel att driva många olika frågor och projekt inom till exempel intersektionellt samarbete, politiskt påverkansarbete samt utvärdering och förbättring av den studiesociala miljön.

Vem har posten?

Beskrivning

Her Tech Future är ett evenemang som bjuder in gymnasietjejer och icke-binära ifrån hela Skåne till LTH under tre dagar. Projektets huvudsyfte är att skapa ett ökat intresse för ingenjörsutbildningarna på LTH och visa hur det är att läsa på LTH, samt att visa vad ingenjörer jobbar med i dagens samhälle. Arbetet som ansvarig innebär bland annat att rekrytera faddrar, se till att deltagarna blir väl omhändertagna och att hjälpa projektgruppen med uppdrag såsom informationsspridning och planering av aktiviteter. Arbetet som sektionsansvarig pågår under våren och eventet anordnas vanligtvis i mars eller april.

Beskrivning

Studierådsordföranden bör hålla en god kontakt med studenterna, programledningen, kursombuden och de kursansvariga på sin utbildning. Som studierådsordförande har man ansvar för val av kursombud samt censurering och inmatning av slutkommentarer till CEQ-enkäter. Enkäterna ska även följas upp med CEQ-möten och i F-sektionens fall läsperiodsmöten där kursansvarig, programledare, studierådsordförande och kursombud diskuterar den aktuella kursen. Arbetet syftar till att öka kvaliteten på utbildningen och bevaka studenternas intressen.

Förutom CEQ och läsperiodsmöten finns det en rad andra möten att närvara vid:

 • Kollegiemöten med övriga sektioners studierådsordförande ledda av vice kårordförande med ansvar för utbildningsrågor (VKOu).
 • Programledningsmöten för sitt program där frågor rörande utbildningsprogrammet och utbildningens innehåll och kvalité diskuteras.
 • Studierådsmöten på F-sektionen som leds av utbildningsministern.

I det övriga arbetet med studierådet ska studierådsordföranden bistå utbildningsministern i hens arbete.

När det gäller tidsåtgången så finns det i stort sätt oändliga möjligheter att jobba med studiebevakning på heltid, men hur mycket tid man lägger är självklart upp till var och en.

Studierådsordförande är en viktig post där man får möjlighet att påverka sin utbildning på många olika sätt, allt från vilka kurser som ska finnas på programmet till hur de ska skötas med mera. Som studierådsordförande får man en väldigt bra överblick över utbildningssystemet på LTH och en insikt i vilken påverkan man som student kan ha på sin utbildning. Man får också ovärderliga erfarenheter av kommunikationsteknik och informationsspridning. Posten innehåller ledarskap, organisation, administration och etiska ställningstaganden.

Studierådsordförande är en post som man kan forma efter sina egna intressen och där man har möjlighet och medel att driva många olika frågor och projekt inom till exempel intersektionellt samarbete, politiskt påverkansarbete samt utvärdering och förbättring av den studiesociala miljön.

Vem har posten?

Beskrivning

Som studerandeskyddsombud representerar man sektionen i frågor rörande den fysiska arbetsmiljön. Det kan vara att se över studieplatserna i mattehuset, eller hålla sig uppdaterad angående renovering av föreläsningssalar eller dylikt.

DEN HÄR POSTEN FINNS INTE LÄNGRE

Vem har posten?

  Beskrivning

  Världsmästaren ansvarar för utbytesstudenter, både de som kommer hit och de som åker härifrån. Detta görs genom att informera sektionens medlemmar om möjligheter till utlandsstudier, och se till att internationella studenter vid sektionen känner sig välkomna.
  Världsmästaren har som sektionens representant i TLTH:s internationella utskott ansvar för att informera studierådet om dess arbete.

  Till världsmästare väljs en funktionär varje termin som sitter under de följande två terminerna. Det innebär att man delar på posten med två olika funktionärer under sina två terminer på posten. T.ex. Om Hilbert blir vald till världsmästare hösten 1961 sitter han först tillsammans med en funktionär som haft posten under läsåret 61/62, och sedan med en funktionär som har posten under läsåret 62/63. Hilbert själv sitter på posten under kalenderåret 1962.

  Vem har posten?

  Beskrivning

  Studierådsordföranden bör hålla en god kontakt med studenterna, programledningen, kursombuden och de kursansvariga på sin utbildning. Som studierådsordförande har man ansvar för val av kursombud samt censurering och inmatning av slutkommentarer till CEQ-enkäter. Enkäterna ska även följas upp med CEQ-möten och i F-sektionens fall läsperiodsmöten där kursansvarig, programledare, studierådsordförande och kursombud diskuterar den aktuella kursen. Arbetet syftar till att öka kvaliteten på utbildningen och bevaka studenternas intressen.

  Förutom CEQ och läsperiodsmöten finns det en rad andra möten att närvara vid:

  • Kollegiemöten med övriga sektioners studierådsordförande ledda av vice kårordförande med ansvar för utbildningsrågor (VKOu).
  • Programledningsmöten för sitt program där frågor rörande utbildningsprogrammet och utbildningens innehåll och kvalité diskuteras.
  • Studierådsmöten på F-sektionen som leds av utbildningsministern.

  I det övriga arbetet med studierådet ska studierådsordföranden bistå utbildningsministern i hens arbete.

  När det gäller tidsåtgången så finns det i stort sätt oändliga möjligheter att jobba med studiebevakning på heltid, men hur mycket tid man lägger är självklart upp till var och en.

  Studierådsordförande är en viktig post där man får möjlighet att påverka sin utbildning på många olika sätt, allt från vilka kurser som ska finnas på programmet till hur de ska skötas med mera. Som studierådsordförande får man en väldigt bra överblick över utbildningssystemet på LTH och en insikt i vilken påverkan man som student kan ha på sin utbildning. Man får också ovärderliga erfarenheter av kommunikationsteknik och informationsspridning. Posten innehåller ledarskap, organisation, administration och etiska ställningstaganden.

  Studierådsordförande är en post som man kan forma efter sina egna intressen och där man har möjlighet och medel att driva många olika frågor och projekt inom till exempel intersektionellt samarbete, politiskt påverkansarbete samt utvärdering och förbättring av den studiesociala miljön.

  Vem har posten?