Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Övriga


Valberedningen

Large no joar 41bdc12b9e656a037f59262fc635b292

Processionen

Large img 6347 c61ee8c5a6e5d846df8afbb7c9e666f3

Revisionen

Large img 6356 2c3938644c6246f11ecd4b31187b7941

Poster

Beskrivning

Som sektionshärold har man som ordförande i medaljkommittén budgetansvar och sammankallandeansvar för sektionens heraldiska verksamhet, det vill säga man har ansvar för nyproduktion, inköp och utdelning av medaljer samt ceremonierna kring detta. Tillsammans med sina persevanter beslutar man om vilka personer som ska beäras med att bära medaljer från sektionens heraldiska kollektion. Sektionshärolden och persevanterna ska vara enhälliga i sina beslut och det är endast de och styrelsemedlemmarna som får lämna in medaljnomineringar.

Återkommande tillställningar som sektionshärolden och persevanterna förväntas uppträda på är Skiftesgasquen och Ordensmiddagen. Inför dessa två middagar förväntas man därmed som sektionshärold i god tid diskutera med och informera sexet om medaljkommitténs närvaro. Till dessa tillställningar är det även viktigt att i god tid ha ordning på medaljsortimentet och nomineringar. Utöver dessa middagar kan man lämpligen uppmärksamma andra sektionsymboliska tillställningar såsom jubileum.

Utöver ovan nämnda tillställningar ansvarar även sektionshärolden för att sektionens medlemmar ska kunna tillgodogöra sig ordensband m.m. och har lämpligen vissa dagar då medaljkommitén visar upp sig och säljer dylika saker. Sektionshärolden ska även se till att föra bok på och lämna vidare uppgifter om vilka som erhållit F-sektionens Hederstecken (F-medaljen), stor F-medalj samt info rörande färg på medaljband m.m. Som sektionshärold får man ej inneha någon styrelsepost.

Vem har posten?

Beskrivning

Medaljkommittén står för nyproduktion, inköp och utdelning av medaljer samt ceremonierna kring detta. Som persevant är man sektionshärolden behjälplig och deltar i omröstning rörande medaljnomineringar. Persevanterna och sektionshärolden ska vara enhälliga i sina beslut och det är endast de och styrelsemedlemmarna som får lämna in medaljnomineringar. Persevanterna sammankallas av sektionshärolden.

Återkommande tillställningar som persevanterna och sektionshärolden förväntas uppträda på är Skiftesgasquen och Ordensmiddagen. Inför dessa två middagar förväntas persevanterna och sektionshärolden att ha medaljsortimentet, nomineringar och ceremoni i ordning. Utöver dessa middagar kan persevanterna och sektionshärolden lämpligen uppmärksamma andra sektionsymboliska tillställningar såsom jubileum.

Utöver ovan nämnda tillställningar hjälper även persevanterna sektionshärolden med att tillgodose sektionens medlemmars efterfrågan av ordensband m.m. och har lämpligen vissa dagar då medaljkommitén visar upp sig och säljer dylika saker. Som persevant i medaljkommitéen får man ej inneha någon styrelsepost och posten är inte så tidskrävande.

Beskrivning

Trumpetaren har till ansvar att hedra F-sektionen genom att framföra en majestätisk F-fanfar vid tillfällen som kräver detta. Som trumpetare ska man kunna hantera och ha tillgång till musikinstrumentet trumpet samt lära sig F-fanfaren. Är F-fanfaren bortsupen bör F-trumpetaren vara kapabel att komponera en ny sådan. F-trumpetarens närmaste kollega är fanbäraren som det naturligt nog sker ett visst samarbete med. Trumpetaren skall vara hörsam om när det önskas fanfar från övriga sektionsmedlemmar och ha sin trumpet till hands och spelklar. Posten är inte särskilt tidskrävande utan består i korta punktinsatser som det kan vara långa perioder emellan.

Beskrivning

Påträder som valberedningsledamot om en ledamot avgår.

Beskrivning

Påträder som revisor om en revisor avgår

Vem har posten?

  Beskrivning

  Jubeldespoten ansvarar för sektionens jubileumsfirande som sker vart femte år.

  Vem har posten?

   Beskrivning

   Som revisor är man ansvarig för att se till att sektionen, och då främst styrelsen, inte gör saker som skadar sektionen eller krånglar till saker onödigt mycket. Man ska därför granska sektionens bokföring och styrelsearbete med tillhörande protokoll, för att sedan kunna skriva en revisionsberättelse för varje kalenderår då styrelsen för det året skall beviljas ansvarsfrihet. Dessutom ska revisorerna gå på styrelsemöten och ha bra kontakt med ordföranden.

   Revisorsposten innebär ungefär två nedlagda timmar i veckan. Man har inget budgetansvar och behöver inte hantera pengar, men är däremot granskningsansvarig för hela sektionens ekonomiförfarande. Som så ofta annars kan stressmoment undvikas genom bra tidsplanering, men detta kräver eget ansvar då revisor är en helt fristående post som inte ens står under styrelsen.

   Som revisor får man följa styrelsearbetet och får därför en god inblick i hur detta fungerar. Andra positiva saker med posten är att man får hänga med ordförande och läsa protokoll.

   Beskrivning

   Ansvaret ligger i att iklädd frack eller svart långklänning ta sig själv och fanan till angiven plats då fanborgen ska närvara. Tillfällen då fanborgen ska närvara innefattar flyING, Nollelördagen, Regattan och examenshögtider. Närvaro är även önskvärd vid älgresor och nyckelceremonier vid sjön Sjön. Examenshögtiden brukar infalla vid tentaveckan lp4 och sträcker sig över en dag. Utöver att bära fanan ska fanbäraren hissa flaggan på svenska flaggdagar och på ordinära och extraordinära flaggdagar. Att vara fanbärare kan vara mer krävande än man tror då fanan täcker hela synfältet och är ganska tung.

   Vem har posten?

   Beskrivning

   F-sektionens valberedning består av fem individuellt valda personer. En av dessa är sammankallande, men i stort är arbetsuppgifterna jämt fördelade. Att sitta i valberedningen kan ta ganska mycket tid inför höst- och vårterminsmötena samt någon månad innan dessa, men samtidigt är det väldigt lugnt och viljestyrt hur mycket arbete man utför i övrigt.

   Valberedningen har som uppgift att i god tid före sektionens terminsmöten informera om valet, samla in nomineringar samt behandla dessa. Detta innefattar att intervjua delar av eller alla dem som kandiderar till poster som väljs just på mötena, samt att anslå valberedningens nomineringar av lämpliga kandidater till posterna.

   Det finns också poster som inte väljs av terminsmötena, utan av olika nomineringsgrupper samt styrelsen. I varje sådan nomineringsgrupp, förutom de som intervjuar stjärnposter, ska minst en valberedningsledamot sitta med. Om man delar upp detta väl inom valberedningen innebär det att var och en är med i en eller ett par grupper var.

   För att sitta i valberedningen är det nästan en nödvändighet att man kan och vill diskutera och analysera och det är viktigt att man kan arbeta i grupp. Man bör ta mycket hänsyn till andra, både kandiderande och de andra inom gruppen. Detta är också förmågor som man får utveckla mycket och får med sig även efter sin tid i valberedningen.

   Som valberedningsledamot har man en stor möjlighet att påverka sektionen, framför allt på ett indirekt sätt. Det kan vara till fördel om man är insatt i sektionens fortskridande arbete, men det är absolut ingen nödvändighet. Tvärt om kan detta vara något man lär sig om under sitt år i valberedningen och man får även god insikt i vad alla olika poster innebär.

   Beskrivning

   Vald till denna post har mandatperiod till årsskiftet 2019/2020.

   Som revisor är man ansvarig för att se till att sektionen, och då främst styrelsen, inte gör saker som skadar sektionen eller krånglar till saker onödigt mycket. Man ska därför granska sektionens bokföring och styrelsearbete med tillhörande protokoll, för att sedan kunna skriva en revisionsberättelse för varje kalenderår då styrelsen för det året skall beviljas ansvarsfrihet. Dessutom ska revisorerna gå på styrelsemöten och ha bra kontakt med ordföranden.

   Revisorsposten innebär ungefär två nedlagda timmar i veckan. Man har inget budgetansvar och behöver inte hantera pengar, men är däremot granskningsansvarig för hela sektionens ekonomiförfarande. Som så ofta annars kan stressmoment undvikas genom bra tidsplanering, men detta kräver eget ansvar då revisor är en helt fristående post som inte ens står under styrelsen.

   Som revisor får man följa styrelsearbetet och får därför en god inblick i hur detta fungerar. Andra positiva saker med posten är att man får hänga med ordförande och läsa protokoll.

   Vem har posten?

    Beskrivning

    Medlem i jubileumskommittén

    Vem har posten?

     Beskrivning

     Studie- och karriärvägledare

     Vem har posten?

      Beskrivning

      FREJA är en samarbetsförening F-sektionen.

      Vem har posten?

      Beskrivning

      FREJA är en samarbetsförening till F-sektionen.

      Vem har posten?

      Beskrivning

      FREJA är en samarbetsförening F-sektionen.

      Vem har posten?

      Beskrivning

      Påträder som revisor om en revisor avgår

      Vem har posten?