Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Ekonomiavdelningen


Large img 2744 ce6c281aa8152336923b298a14ea70af

Ekonomiavdelningen är det minsta och mest nyskapade utskottet på F-sektionen. Utskottet består av kassören med det huvudsakliga ekonomiansvaret för sektionen samt nollningskassören som ansvarar för de extra belastningen under nollningen.

Medlemmarna i Ekonomiavdelning har som huvuduppgifter att hjälpa till med att lägga upp budget, höra med utskottsordföranden att budgeten följs, bokföra samt att göra bokslut i slutet av verksamhetsåret. De har även ansvar att sköta återbetalningar för utlägg som sektionsmedlemmar gör. Vill du få något återbetalt, få låna en kontantkassa för försäljning eller bara fascineras av folk med ekonomiskt ansvar så finns vi ofta till hands i närheten av styrelserummet eller någon annanstans i mattehuset.

Poster

Beskrivning

Sexmästerikassören är numera vice sexmästare. Läs mer om posten på https://fsektionen.se/utskott/sex

Vem har posten?

  Beskrivning

  Kassören är den primära förvaltaren och övervakaren av sektionens ekonomi och är en ledamot i nämnden samt suppleant till styrelsen. Den huvudsakliga uppgiften är att bokföra åt sektionen. Att bokföra innebär att man för en sorts logg över alla ekonomiska transaktioner som har hänt, allt från att köpa in pennor till att fakturera företag. Man stämmer av det ekonomiska läget för alla med budgetansvar och håller styrelsen uppdaterad inför ekonomimöten.

  Kassören är utskottsordförande i Ekonomiavdelningen och vägleder vice kassörerna i den ekonomiska hanteringen. Övriga uppgifter är att, tillsammans med styrelsen, sätta upp en rambudget för sektionen och lämna in förslag till bokslutsdisposition efter sin mandatperiod. Tillsammans med alla utskottsordförandena hjälps man åt att försöka hålla budget och se över in- och utgifter för respektive utskott.

  Det tar en hel del tid att vara kassör för en så stor förening som F-sektionen men med bra planering och struktur är det fullt möjligt att ligga i fas och utföra sina uppgifter till fullo!

  Vem har posten?

  Beskrivning

  Nollningskassören har koll på föset och nollningens ekonomi och sitter med i kassörsutskottet tillsammans med kassören och den vice kassören med sexmästeriansvar. Nollningskassör tar fram en budget för nollningen tillsammans med föset, kassören och styrelsen, sköter sedan all bokföring åt föset och gör efter verksamhetsårets slut ett bokslut för detta utskott. Man får på denna post jobba tätt ihop med både föset och kassören, och den tar förhållandevis mycket tid under nollningen.

  Vem har posten?