Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Sexmästeriet


Sexmästeriet är ansvariga för alla sittningar och pubar på sektionen. Det är ett av de största utskotten på sektionen med ca 50 funktionärer.

Large img 6333 9331bb5fa7dfff487adf4b59a02c5b30
Large loggasexet23 dc8655878eef96a1d1bf9fa0cfb30e01

Poster

Beskrivning

Se matris istället

Vem har posten?

  Beskrivning

  Som pubmästare ska man se till att alkoholförsäljningen under sektionsevenemang och fester går till på ett bra och korrekt sätt. På ett bra sätt innebär att det finns rätt varor i baren, och folk som säljer dem. Med korrekt sätt menas att alla lagar runt alkoholförsäljning följs. Dessutom har man ansvar för att se till att gästerna inte blir för fulla, man ska helt enkelt vara en bra värd för en fest. Det krävs även en del förarbete med att ställa i ordning bar och efterarbete då det skall städas. Sittningarna under nollningen är de mest tidskrävande. Då är det många sittningar på kort tid, och varje sittning tar från eftermiddag till sen natt att genomföra, utöver arbetet med planering och inköp. På mindre evenemang sköter pubmästarna ofta baren helt själva, utan pubjobbare.
  Arbetet innebär även ett stort ansvar då man hanterar stora summor pengar vid försäljning. När det är som mest tryck under försäljningen kan det dessutom vara stressigt, så då är det viktigt att kunna hålla sig själv och sina jobbare lugna.
  Som tack för sitt arbete blir pubmästarna anmodade till sektionens sittningar efterföljande år.

  Kontakta pubästarna: pubm@fsektionen.se

  Posten väljs på mellanliggande valmöte

  Beskrivning

  DJ[F] bär ansvar för att slutet på kvällen ska bli lyckat, och över sektionens DJ-prylar.
  Uppgifterna består i att spela musik på eftersläpp. Tidsåtgången varierar mycket beroende på hur många eftersläpp eller event man jobbar på, men även på hur seriös man vill vara. Som DJ[F] har man inget budgetansvar och man hanterar inga pengar men kan bistå med god kunskap om teknik- (såsom ljud och ljus) eller DJ-prylar behöver köpas in. Som DJ[F] tillhör man sexmästeriet och får gå gratis på de sittningar man jobbar på.

  Vem har posten?

  Beskrivning

  Matrisen är jobbarna i sexmästeriet på sektionen och hjälper till att fixa alla sexmästeriets roliga event under året. Som matris har man lite olika uppgifter. På en sittning kan man stå och skaka drinkar, på nästa hacka lök o tjöta i köket, allt mellan golvmopp och Gin & Tonic. Under eventen jobbar man ofta från förmiddag till sen kväll där det väntar en överraskning. Man jobbar som mest under nollningsperioden, då de flesta av sexets event äger rum.

  Beskrivning

  Sångförmännen ser till att det sjungs och gycklas i lagom mängd och vid rätt tillfällen på sektionens sittningar, så de blir riktigt roliga att gå på. Förutom tiden som tillbringas på sittningarna tar det cirka en till två timmar att förbereda inför en sittning. En viktig uppgift för sångförmännen är även att hålla koll på de sittande så att de beter sig som de ska, samt annonserar ifall något behöver annonseras. Det är också viktigt att hålla en god kontakt med sex- och hofmästare så att gyckel- och sångscheman kan koordineras bra med serveringsscheman. Det är även sångförmännen som ansvarar för sektionens sångbok, exempelvis uppdaterar den om det finns behov och ser till så att sångböcker återförs till alumnirummet efter sittningar.

  Beskrivning

  Sexmästaren sitter tillsammans med de andra utskottsordföranden i nämnden, där de tillsammans samordnar och beslutar saker kring sektionen. Sexmästaren har ansvar för sexmästeriets alla funktionärer samt budgetansvar, men får hjälp av vice kassör och vice sexmästare med bokföring. Tillsammans med övriga funktionärer i sexet anordnar sexmästaren sittningar och andra event åt medlemmarna på sektionen. Sexmästaren har ansvar för det administrativa förarbetet innan event och under event är sexmästaren yttersta ansvarig och som serveringsansvarig håller koll på alkohollagen och att denna följs. Därför måste även sexmästaren vara över 20.

  Arbetsbördan varierar kraftigt under året. Särskilt under nollningen har sexet många sittningar och fester att anordna. Stundtals kan arbetet vara stressigt, så det är viktigt att planera ordentligt.
  Som tack för sitt arbete får man gå gratis på tre av sexmästeriets sittningar efterföljande år.

  Vem har posten?

  Beskrivning

  Inför en sittning ska köksmästarna förbereda en hel del. Man ska planera menyn och eventuellt provlaga, beställa mat och handla, samt förbereda så mycket som möjligt innan. Inför en sittning måste maten börja lagas i god tid, vilket ofta innebär att man börjar någon gång mitt på dagen. Tillsammans med sex- och hofmästarna ser köksmästarna till att maten kommer ut på borden i tid. Därför är det viktigt att alltid ha god kontakt med sex- och hofmästare under evenemang. Dessutom ska det lagas jobbarmat till köket, puben och hofet. När sittningen är över ansvarar man för att köket städas.
  Som tack för sitt arbete får köksmästarna gå gratis på sektionens sittningar efterföljande år.

  Kontakta köksmästarna: koksm@fsektionen.se

  Posten väljs på mellanliggande valmöte

  Beskrivning

  Hofmästarnas uppgifter är att se till att dukning och servering blir korrekt utfört samt städning efteråt. Inför en sittning ska hovmästarna planera duking och dekoration samt göra bordsplacering. Hofmästarna har inget speciellt budgetansvar, men kan komma att behöva köpa in materiel som behövs till dukning och dekoration. De har även ansvar för måltidsdryck till sittningarna.
  Under en sittning är det mycket som händer och det är bra om hofmästarna klarar av stress bra. Man styr över servrarna vilka kan vara runt 20 stycken på en finsittning, så goda ledaregenskaper är bra att ha. Samtidigt ska man hålla god kontakt med sex- och köksmästare och eventuellt sångförmän så att sittningen flyter på så smidigt som möjligt och allt serveras när det ska.
  Som tack för sitt arbete får hofmästarna gå gratis på sektionens sittningar efterföljande år.

  Kontakta hofmästarna: hofm@fsektionen.se

  Posten väljs på mellanliggande valmöte

  Beskrivning

  Se matris istället

  Vem har posten?

   Beskrivning

   Vice sexmästaren bistår sexmästaren i dennes arbete, och har huvudansvaret för att jobbarna har det bra under pågående evenemang. Vice sexmästaren har också ansvar för den interna informationsspridningen, samt för sexets ekonomi.

   Precis som sexmästaren bör vice sexmästare ha bra koll på alkoholhantering och -lagstiftning, och vara 20 år fyllda.

   Kontakta vice sexmästaren: vicesex@fsektionen.se

   Vem har posten?