Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Studierådsordförande för teknisk fysik

Vårterminsval 2024

Studierådsordföranden bör hålla en god kontakt med studenterna, programledningen, kursombuden och de kursansvariga på sin utbildning. Som studierådsordförande har man ansvar för val av kursombud samt censurering och inmatning av slutkommentarer till CEQ-enkäter. Enkäterna ska även följas upp med CEQ-möten och i F-sektionens fall läsperiodsmöten där kursansvarig, programledare, studierådsordförande och kursombud diskuterar den aktuella kursen. Arbetet syftar till att öka kvaliteten på utbildningen och bevaka studenternas intressen.

Förutom CEQ och läsperiodsmöten finns det en rad andra möten att närvara vid:

I det övriga arbetet med studierådet ska studierådsordföranden bistå utbildningsministern i hens arbete.

När det gäller tidsåtgången så finns det i stort sätt oändliga möjligheter att jobba med studiebevakning på heltid, men hur mycket tid man lägger är självklart upp till var och en.

Studierådsordförande är en viktig post där man får möjlighet att påverka sin utbildning på många olika sätt, allt från vilka kurser som ska finnas på programmet till hur de ska skötas med mera. Som studierådsordförande får man en väldigt bra överblick över utbildningssystemet på LTH och en insikt i vilken påverkan man som student kan ha på sin utbildning. Man får också ovärderliga erfarenheter av kommunikationsteknik och informationsspridning. Posten innehåller ledarskap, organisation, administration och etiska ställningstaganden.

Studierådsordförande är en post som man kan forma efter sina egna intressen och där man har möjlighet och medel att driva många olika frågor och projekt inom till exempel intersektionellt samarbete, politiskt påverkansarbete samt utvärdering och förbättring av den studiesociala miljön.

KandideraNominera

Studierådsordförande för teknisk fysik kan sökas fram till 23:59, 20 mar 2022.