Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Valberedningsledamot

Vårterminsval 2024

F-sektionens valberedning består av fem individuellt valda personer. En av dessa är sammankallande, men i stort är arbetsuppgifterna jämt fördelade. Att sitta i valberedningen kan ta ganska mycket tid inför höst- och vårterminsmötena samt någon månad innan dessa, men samtidigt är det väldigt lugnt och viljestyrt hur mycket arbete man utför i övrigt.

Valberedningen har som uppgift att i god tid före sektionens terminsmöten informera om valet, samla in nomineringar samt behandla dessa. Detta innefattar att intervjua delar av eller alla dem som kandiderar till poster som väljs just på mötena, samt att anslå valberedningens nomineringar av lämpliga kandidater till posterna.

Det finns också poster som inte väljs av terminsmötena, utan av olika nomineringsgrupper samt styrelsen. I varje sådan nomineringsgrupp, förutom de som intervjuar stjärnposter, ska minst en valberedningsledamot sitta med. Om man delar upp detta väl inom valberedningen innebär det att var och en är med i en eller ett par grupper var.

För att sitta i valberedningen är det nästan en nödvändighet att man kan och vill diskutera och analysera och det är viktigt att man kan arbeta i grupp. Man bör ta mycket hänsyn till andra, både kandiderande och de andra inom gruppen. Detta är också förmågor som man får utveckla mycket och får med sig även efter sin tid i valberedningen.

Som valberedningsledamot har man en stor möjlighet att påverka sektionen, framför allt på ett indirekt sätt. Det kan vara till fördel om man är insatt i sektionens fortskridande arbete, men det är absolut ingen nödvändighet. Tvärt om kan detta vara något man lär sig om under sitt år i valberedningen och man får även god insikt i vad alla olika poster innebär.

KandideraNominera

Valberedningsledamot kan sökas fram till 23:59, 3 mar 2023.