Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Höstterminsval 2023

Stänger om:


Kandidatur Nominering

Ååhhhh... se hit!
Härmed förklarar Valberedningen årets höstterminsval öppnat!!! Detta vill du inte missa!

Nu har du möjlighet att söka allt från Överfös och Sexmästare till Trumpetare eller Sektionsfotograf!
Det här är din chans att engagera dig och göra skillnad på sektionen, träffa mängder av nya vänner och ta del av det roliga arbetet som görs bakom kulisserna, samtidigt som du erbjuds mötesfika, Skiftesgasque och funktionärstack!

Du kan nominera vänner och kandidera själv.

För poster som väljs av Sektionsmöte kommer du att kallas till intervju av Valberedningen och därefter behandlas valet på sektionsmötet.
För poster som väljs av Styrelse kommer du att kallas till intervju av det utskott som posten tillhör och därefter behandlas valet av styrelsen på ett valmöte som hålls efter sektionsmötet.

Ansökan för poster som väljs på sektionsmötet stänger 6/10 kl 23:59.
Ansökan för poster som väljs av styrelse på mellanliggande valmöte stänger 19/11 kl 23.59.

Ansökan för poster som väljs av styrelse på valmöte för småposter stänger 27/11 kl 23:59.

Frågor? Mejla valberedningen på valleb@fsektionen.se

Vad betyder färger och markeringar?

  • Poster markerade med * har inte något rekommenderat antal.
  • (X) anger exakt maximalt antal.
  • Orangefärgade poster är nämnd- eller styrelseposter.
  • Grönfärgade poster väljs av studierådet.

Poster som kan sökas

Titel KandidaturerGränsUtskottVäljs av
1-60 / 60
Vice sexmästare31 (x)SexmästerietSektionsmöte
Vice ordförande11 (x)StyrelsenSektionsmöte
Vice cafémästare11 (x)CafémästerietSektionsmöte
Världsmästare13StudierådetStyrelse
Trumpetare12ÖvrigaStyrelse
Tandemgeneral02KulturministerietStyrelse
Studierådsledamot1*StudierådetStyrelse
Spindelman16*SanningsministerietStyrelse
Sexmästare31 (x)SexmästerietSektionsmöte
Sexetjobbare25*SexmästerietStyrelse
Sektionsmötesordförande21ÖvrigaStyrelse
Sektionshärold21 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Sektionsfotograf3*SanningsministerietStyrelse
Sekreterare11 (x)StyrelsenSektionsmöte
Sanningsspridare7*SanningsministerietStyrelse
Sanningsminister01 (x)SanningsministerietSektionsmöte
Sångförman93SexmästerietStyrelse
Samvetsmästare01 (x)SamvetetSektionsmöte
Sammankallande Sektionsfotograf01SanningsministerietStyrelse
Revisorsuppleant22 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Revisor32 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Representant i institutionsstyrelsen för reglerteknik 01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för matematikcentrum01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för immunteknologi01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för fysik 02 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för elektro och informationsteknik01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för datavetenskap 01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för Biomedicinsk teknik02 (x)Externa representanterStudieråd
Reisemeister31 - 2KulturministerietStyrelse
Reiseleiter36*KulturministerietStyrelse
Pubmästare112 (x)SexmästerietStyrelse
Persevant43ÖvrigaStyrelse
Överfös11 (x)FösetSektionsmöte
Ordförande31 (x)StyrelsenSektionsmöte
Näringslivsansvarig11 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte
Merchansvarig8*PrylmästerietStyrelse
Mellanchef01 (x)NäringslivsutskottetStyrelse
Mackåsna12CafémästerietStyrelse
Likabehandlingsordförande01 (x)SamvetetStyrelse
Likabehandlingsledamot i samvetet3*SamvetetStyrelse
Ledamot i FNU1*NäringslivsutskottetStyrelse
Kulturminister21 (x)KulturministerietSektionsmöte
Köksmästare32 (x)SexmästerietStyrelse
Kassör01 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte
Kardinalbagge01CafémästerietStyrelse
Idrottsförman21KulturministerietStyrelse
Hofmästare102 (x)SexmästerietStyrelse
Her Tech Future-ansvarig22StudierådetStyrelse
Hållbarhetssamordnare02 - 5SamvetetStyrelse
Filmförman21 - 2SanningsministerietStyrelse
Fanbärare11ÖvrigaStyrelse
F-  71KulturministerietStyrelse
DJ[F]31SexmästerietStyrelse
Cofös med bokföringsansvar31 (x)FösetSektionsmöte
Cofös83 - 5FösetStyrelse
Bakis14*CafémästerietStyrelse
Atlet16*KulturministerietStyrelse
Arkivarie01 - 2SanningsministerietStyrelse
Alumniansvarig02NäringslivsutskottetStyrelse
@13376*KulturministerietStyrelse