Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Vårterminsval 2020

Stänger om:


Kandidatur Nominering

Nu presenterar Valberedningen årets vårterminsval!!! Den rafflande uppföljaren till hösterminsvalet!!! Du vill inte missa det!!! WOW!!!

Här kan du söka bland annat styrelseledamot, projektledare FARAD och studierådsordförande för samtliga program.
Det här är din chans att ta del av mötesfika, skiftesgasque och funktionärstack, samtidigt som du gör skillnad för sektionen och hjälper den att gå från förträfflighet till förträfflighet.

Du kan nominera vänner och kandidera själv. Kom ihåg att välja intervjutid när du kandiderar till mötesvald post (men inte om du kandiderar till valberedningsledamot)!

Ansökan för poster som väljs på sektionsmötet stänger den 21/3 kl 23:59.
Efter detta går det fortfarande bra att söka mindre poster fram till den 12/4 kl 23:59.

Vad betyder färger och markeringar?

  • Poster markerade med * har inte något rekommenderat antal.
  • (X) anger exakt maximalt antal.
  • Orangefärgade poster är nämnd- eller styrelseposter.
  • Grönfärgade poster väljs av studierådet.

Poster som kan sökas

Titel GränsUtskottVäljs avKandidaturer
1-30 / 30
von Tänen-redaktör1 (x)SanningsministerietSektionsmöte0
Vice näringslivsansvarig1 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte0
Vice cafémästare1 (x)CafémästerietSektionsmöte0
Världsmästare1StudierådetStyrelse0
Valberedningssuppleant2 (x)ÖvrigaSektionsmöte2
Valberedningsledamot5 (x)ÖvrigaSektionsmöte3
Utbildningsminister1 (x)StudierådetSektionsmöte0
Styrelseledamot4 (x)StyrelsenSektionsmöte4
Studierådsordförande för teknisk nanovetenskap1 (x)StudierådetSektionsmöte0
Studierådsordförande för teknisk matematik1 (x)StudierådetSektionsmöte0
Studierådsordförande för teknisk fysik1 (x)StudierådetSektionsmöte0
Studierådsledamot*StudierådetStyrelse0
Studerandeskyddsombud1StudierådetStyrelse0
Spindelförman1 (x)PrylmästerietStyrelse1
Sektionsmötesordförande1 (x)ÖvrigaStyrelse2
Representant i TLTHs valnämnd 1ÖvrigaStyrelse0
Redaktionsmedlem i von Tänen*SanningsministerietStyrelse1
Prylmästare1 (x)PrylmästerietSektionsmöte1
Projektledare FARAD1 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte0
Projektgruppsledamot FARAD*NäringslivsutskottetStyrelse1
Programledningsledamot för π5Externa representanterStudieråd0
Programledningsledamot för n5Externa representanterStudieråd0
Programledningsledamot för F5Externa representanterStudieråd1
Mentorprogramansvarig1NäringslivsutskottetStyrelse0
Ledamot i FNU*NäringslivsutskottetStyrelse0
Jubeldespot1ÖvrigaSektionsmöte1
Fixare*PrylmästerietStyrelse4
Bilförman1PrylmästerietStyrelse0
Bakis*CafémästerietStyrelse2
@1337*KulturministerietStyrelse1