Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Höstterminsval 2021

Stänger om:


Kandidatur Nominering

Det har äntligen blivit dags för höstens funktionärsval!

Är DU vår nästa trumpetare, sanningsminister, eller hofmästare? Eller hade en av dina sektionskamrater passat som reiseleiter eller cofös? Då kan du kandidera själv eller nominera dina vänner till dessa poster här!

Detta är din chans att få ta del av sektionens många olika tack som t.ex. mötesfika, skiftesgasque, och funktionärsmedaljen samtidigt som du får lära känna fler människor på sektionen och får hålla på med något kul vid sidan av studierna.

Valen öppnar den 27/9 kl. 00:00.
Poster som väljs av sektionsmötet går att kandidera/nominera till fram t.o.m. den 31/10 kl. 23:59.
Poster som väljs av styrelsen går att söka t.o.m. den 28/11 kl. 23:59.

OBS, valberedningen är vakantsatt vilket leder till följande konsekvenser:

  • Det kommer ej att arrangeras några intervjuer för poster valda av sektionsmötet (bortsett från fyllnadsval av just valberedningen).
  • Ingen kandidat kommer att bli nominerad till sektionsmötet (samma undantag som ovan).
  • Styrelsen administrerar denna valsida.

Om posterna som väljs av styrelsen kommer bli intervjuade eller ej beslutas först efter HT-mötet.

Frågor? Mejla sekreterare@fsektionen.se

Vad betyder färger och markeringar?

  • Poster markerade med * har inte något rekommenderat antal.
  • (X) anger exakt maximalt antal.
  • Orangefärgade poster är nämnd- eller styrelseposter.
  • Grönfärgade poster väljs av studierådet.

Poster som kan sökas

TitelKandidaturerGränsUtskottVäljs av
1-34 / 34
@133710*KulturministerietStyrelse
DJ[F]21SexmästerietStyrelse
Matris55*SexmästerietStyrelse
Pubjobbare69*SexmästerietStyrelse
Spindelman42*PrylmästerietStyrelse
Sångförman213SexmästerietStyrelse
Studierådsledamot2*StudierådetStyrelse
Fanbärare31KulturministerietStyrelse
Atlet32*KulturministerietStyrelse
Trumpetare22KulturministerietStyrelse
Sångarstridsförman22KulturministerietStyrelse
Världsmästare11StudierådetStyrelse
Arkivarie51 - 2SanningsministerietStyrelse
Ledamot i FNU5*NäringslivsutskottetStyrelse
Sanningsspridare16*SanningsministerietStyrelse
Her Tech Future-ansvarig82StudierådetStyrelse
Reiseleiter61*KulturministerietStyrelse
Sektionsfotograf13*SanningsministerietStyrelse
Cofös204FösetStyrelse
Alumniansvarig12NäringslivsutskottetStyrelse
F-  91KulturministerietStyrelse
Ledamot i likabehandlingsutskottet18*LikabehandlingsutskottetStyrelse
Bakis34*CafémästerietStyrelse
Server48*SexmästerietStyrelse
Sektionsmötesordförande61ÖvrigaStyrelse
Persevant113ÖvrigaStyrelse
Sammankallande Sektionsfotograf31SanningsministerietStyrelse
Representant i institutionsstyrelsen för immunteknologi01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för fysik 12 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för datavetenskap 01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för reglerteknik 01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för Biomedicinsk teknik22 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för elektro och informationsteknik01 (x)Externa representanterStudieråd
Representant i institutionsstyrelsen för matematikcentrum11 (x)Externa representanterStudieråd

Poster som inte längre kan sökas

Titel KandidaturerGränsUtskottVäljs av
1-24 / 24
Hofmästare52 (x)SexmästerietSektionsmöte
Idrottsförman31KulturministerietSektionsmöte
Kassör31 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte
Köksmästare52 (x)SexmästerietSektionsmöte
Kulturminister61 (x)KulturministerietSektionsmöte
Likabehandlingsordförande11 (x)LikabehandlingsutskottetSektionsmöte
Nollningskassör11 (x)EkonomiavdelningenSektionsmöte
Överfös81 (x)FösetSektionsmöte
Pubmästare42 (x)SexmästerietSektionsmöte
Reisemeister41KulturministerietSektionsmöte
Revisor32 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Revisorsuppleant12 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Sanningsminister41 (x)SanningsministerietSektionsmöte
Sekreterare11 (x)StyrelsenSektionsmöte
Sektionshärold21 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Sektionsordförande31 (x)StyrelsenSektionsmöte
Sexmästare41 (x)SexmästerietSektionsmöte
Styrelseledamot (Fyllnadsval, halvår)62 (x)StyrelsenSektionsmöte
Valberedningsledamot (Fyllnadsval, halvår)95 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Valberedningssuppleant (Fyllnadsval, halvår) 22 (x)ÖvrigaSektionsmöte
Vice cafémästare21 (x)CafémästerietSektionsmöte
Vice näringslivsansvarig11 (x)NäringslivsutskottetSektionsmöte
Vice ordförande31 (x)StyrelsenSektionsmöte
Vice sexmästare41 (x)SexmästerietSektionsmöte