Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Document

TitleCategoryUpdated
1-20 / 552 show all
Handlingar F02VT23Styrelsemöten2023/02/06 16:05
StadgarStyrdokument2023/02/06 13:06
Riktlinjer för access till sektionens lokalerStyrdokument2023/01/30 18:09
Protokoll F01-VT23Styrelsemöten2023/01/28 11:39
von Tänen LP2 2022von Tänen2023/01/26 12:48
Handlingar F01VT23Styrelsemöten2023/01/23 17:06
Protokoll valmöte HT22Protokoll2023/01/21 16:39
Extrainsatt sektionsmöte HT22 Sektionsmöten2023/01/15 01:34
Protokoll F07--HT22Styrelsemöten2022/12/28 13:55
Handlingar extrainsatt sektionsmöte HT22Sektionsmöten2022/12/14 11:43
Handlingar F07HT22Styrelsemöten2022/12/13 14:16
Nominering extrainsatt sektionsmöteSektionsmöten2022/12/13 11:36
ReglementeStyrdokument2022/12/12 21:04
Föredragningslista extrainsatt sektionsmöteSektionsmöten2022/12/08 23:48
Protokoll mellanliggande valmöteProtokoll2022/12/08 13:04
Policy för utmärkelserStyrdokument2022/12/07 18:14
Policy för ekonomisk hanteringStyrdokument2022/12/07 18:02
Policy för valStyrdokument2022/12/07 17:47
Policy för likabehandlingStyrdokument2022/12/07 17:44
Policy för funktionärsförmånerStyrdokument2022/12/07 17:37

By filling out the fields below the headlines the documents can be filtered