Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Document

TitleCategoryUpdated
1-20 / 760 show all
von Tänen LP4 2024von Tänen2024/05/19 19:53
Policy för funktionärsförmåner och tackStyrdokument2024/05/17 09:41
Policy för valStyrdokument2024/05/17 09:41
Policy för ekonomisk hanteringStyrdokument2024/05/16 20:43
ReglementeStyrdokument2024/05/16 20:43
Protokoll VT24Sektionsmöten2024/05/15 12:32
Kallelse valmöte VT24Styrelsemöten2024/05/14 12:54
Guidelines for volunteers’ access to the Guild’s premisesStyrdokument2024/05/13 17:39
Riktlinjer för access till sektionens lokalerStyrdokument2024/05/13 17:33
Protokoll F05-VT24Styrelsemöten2024/05/13 12:20
Handlingar F06VT24Styrelsemöten2024/05/12 21:51
Riktlinjer för F-älgenStyrdokument2024/05/07 20:41
Handlingar extrainsatt sektionsmöte VT24Sektionsmöten2024/05/07 19:09
Revisionsberättelse för 2023Sektionsmöten2024/05/07 11:18
BokslutsdispositionSektionsmöten2024/05/07 11:17
Redovisning av nyttjandet av fonderSektionsmöten2024/05/07 11:16
Proposition angående förenkling av sektionens ekonomiSektionsmöten2024/05/07 11:16
Motionssvar till motion angående uppslipning av samtliga sektionsengagerades CVSektionsmöten2024/05/07 11:15
Motion angående uppslipning av samtliga sektionsengagerades CVSektionsmöten2024/05/07 11:14
Motionssvar till motion angående bildning av funktionärsposten ’passenger princess’ i prylmästerietSektionsmöten2024/05/07 11:13

By filling out the fields below the headlines the documents can be filtered