Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Sekreterare

Höstterminsval 2023

Sekreteraren sitter som en av sju ledamöter i styrelsen och ska ha ett nära samarbete med sektionsordförande. Det åligger sekreteraren att vid varje styrelsemöte föra protokoll samt välja justeringspersoner och se till att protokollet justeras. Det absolut tyngsta ansvaret för sekreteraren är under sektionsmötena på hösten och våren. Där är sekreteraren vanligtvis med och protokollför. Mycket jobb tillkommer med handlingar som ska skrivas, behandlas och skickas ut innan möten. Efter möten ska sekreteraren tillsammans med de övriga ledamöterna i styrelsen se till att styrdokument uppdateras.

Rutinmässigt arbete sekreteraren har att göra är att hämta posten från F-sektionens två postfack. Sekreteraren beställer vid behov hem kontorsmateriel som till exempel bläckpatroner. En gång per läsperiod samlar sekreteraren in arbetsrapporter från utskottsordföranden för att presentera för styrelsen. Som ledamot i styrelsen tillkommer diverse styrelsearbete. Hela styrelsen har några gånger per termin diskussions-, visions- och ekonomimöten. Under nollningen är det inte ovanligt att Föset tar hjälp av styrelsen med att till exempel anordna frukostar.

KandideraNominera

Sekreterare kan sökas fram till 23:59, 31 okt 2021.