Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Sexmästare

Höstterminsval 2021

Sexmästaren sitter tillsammans med de andra utskottsordföranden i nämnden där de tillsammans samordnar och beslutar saker kring sektionen. Sedan har sexmästaren ansvar för sexets alla funktionärer samt budgetansvar men får hjälp av vice kassör med sexmästeriansvar som håller koll på bokföring. Tillsammans med övriga funktionärer i sexet anordnar sexmästaren sittningar och annan fest åt medlemmarna på sektionen. Sexmästaren har ansvar för det administrativa förarbetet innan event och under event är sexmästaren överst ansvarig och som serveringsansvarig håller koll på alkohollagen och att denna följs. Därför måste även sexmästaren vara över 20.

Arbetsbördan varierar kraftigt under året. Särskilt under nollningen har sexet många sittningar och fester att anordna. Stundtals kan arbetet vara stressigt, så det är viktigt att planera ordentligt.
Som tack för sitt arbete får köksmästarna gå gratis på sektionens sittningar efterföljande år.

KandideraNominera

Sexmästare kan sökas fram till 23:59, 31 okt 2021.