Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Sektionshärold

Höstterminsval 2023

Som sektionshärold har man som ordförande i medaljkommittén budgetansvar och sammankallandeansvar för sektionens heraldiska verksamhet, det vill säga man har ansvar för nyproduktion, inköp och utdelning av medaljer samt ceremonierna kring detta. Tillsammans med sina persevanter beslutar man om vilka personer som ska beäras med att bära medaljer från sektionens heraldiska kollektion. Sektionshärolden och persevanterna ska vara enhälliga i sina beslut och det är endast de och styrelsemedlemmarna som får lämna in medaljnomineringar.

Återkommande tillställningar som sektionshärolden och persevanterna förväntas uppträda på är Skiftesgasquen och Ordensmiddagen. Inför dessa två middagar förväntas man därmed som sektionshärold i god tid diskutera med och informera sexet om medaljkommitténs närvaro. Till dessa tillställningar är det även viktigt att i god tid ha ordning på medaljsortimentet och nomineringar. Utöver dessa middagar kan man lämpligen uppmärksamma andra sektionsymboliska tillställningar såsom jubileum.

Utöver ovan nämnda tillställningar ansvarar även sektionshärolden för att sektionens medlemmar ska kunna tillgodogöra sig ordensband m.m. och har lämpligen vissa dagar då medaljkommitén visar upp sig och säljer dylika saker. Sektionshärolden ska även se till att föra bok på och lämna vidare uppgifter om vilka som erhållit F-sektionens Hederstecken (F-medaljen), stor F-medalj samt info rörande färg på medaljband m.m. Som sektionshärold får man ej inneha någon styrelsepost.

KandideraNominera

Sektionshärold kan sökas fram till 23:59, 31 okt 2021.