Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Kassör

Höstterminsval 2023

Kassören är den primära förvaltaren och övervakaren av sektionens ekonomi och är en ledamot i nämnden samt suppleant till styrelsen. Den huvudsakliga uppgiften är att bokföra åt sektionen. Att bokföra innebär att man för en sorts logg över alla ekonomiska transaktioner som har hänt, allt från att köpa in pennor till att fakturera företag. Man stämmer av det ekonomiska läget för alla med budgetansvar och håller styrelsen uppdaterad inför ekonomimöten.

Kassören är utskottsordförande i Ekonomiavdelningen och vägleder vice kassörerna i den ekonomiska hanteringen. Övriga uppgifter är att, tillsammans med styrelsen, sätta upp en rambudget för sektionen och lämna in förslag till bokslutsdisposition efter sin mandatperiod. Tillsammans med alla utskottsordförandena hjälps man åt att försöka hålla budget och se över in- och utgifter för respektive utskott.

Det tar en hel del tid att vara kassör för en så stor förening som F-sektionen men med bra planering och struktur är det fullt möjligt att ligga i fas och utföra sina uppgifter till fullo!

KandideraNominera

Kassör kan sökas fram till 23:59, 31 okt 2021.