Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Ordförande

Höstterminsval 2023

Ordförandeposten innebär att man har det yttersta ansvaret för sektionens dagliga verksamhet. I detta ingår att leda nämndens arbete, att tillsammans med styrelsen ha en övergripande strategisk blick över sektionens arbete samt hålla kontakt med de olika organen i Mattehuset, framförallt husprefekten. Man ska även se till att speciellt nämndledamöterna mår bra och gör vad de ska, hålla en god kontakt med de andra sektionsordföranden på LTH samt småfixa med diverse projekt.

Tidsåtgången som ordförande varierar självklart med ambitionsnivå, tid på året och förmåga att se vilka som passar bäst för att genomföra uppgifter, men man får räkna med en tidsåtgång på minst 5-20 timmar per vecka. Eftersom man har ansvar över hela sektionens verksamhet så har man även ansvar för ekonomi och budget men själva pengahanteringen sköts i praktiken av andra, framförallt kassören. Stress är något som självklart kan förekomma då skolans arbete ska kombineras med en stundtals hög arbetsbelastning, så det är viktigt att vara strukturerad och kunna planera sitt arbete.

En av de mest påtagliga delarna av ordföranderollen är ledarskapsbiten, eftersom man leder nämnden och i förlängningen hela sektionen. Att vara ordförande är en av de mest lärorika posterna man kan inneha, i och med mångfalden av arbetsuppgifter och den erfarenhet som man vinner genom att vara ledare för sektionens verksamhet under ett års tid. Man får också samtidigt chansen att samarbeta med andra sektioners ordförande och lära sig mer om hur det fungerar för dem. Framförallt får man på ett väldigt övergripande sätt se hur hela F-sektionen engagerar sig under årets gång, och hur sektionen ständigt utvecklas till något bättre!

KandideraNominera

Ordförande kan sökas fram till 23:59, 3 okt 2022.