Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Näringslivsansvarig

Höstterminsval 2023

Näringslivsansvarig är utskottsordförande för näringslivsutskottet och har därmed ansvar över att studenter på sektionen får kontakt med näringslivet under sin studietid. Den viktigaste biten av arbetet innebär att leda utskottets ledamöter mot att bedriva en god verksamhet och genomföra de målen som de tillsammans sätter upp genom att agera som bollplank för idéer, hur kontakt med företag skall gå till och om strukturering av events. Näringslivsansvarig har även budgetansvaret för utskottet och sitter i nämnden.

Några av de uppgifter som åligger näringslivsansvarig är bland annat att samarbeta med Föset i samband med nollningen och hjälpa dem att få intäkter genom företag, samt hålla ett nära samarbete med projektgruppen för FARAD. En ständig dialog hålls också med alumniansvarig på sektionen.
Den arbetstid som läggs ned som näringslivsansvarig är väldigt varierande från period till period samt beroende på hur de andra svarsposterna inom utskottet sköter sig. Som näringslivsansvarig får man mycket erfarenheter inom ledarskap, planering och kommunikation. Man får en stor insikt i hur världen efter studierna ser ut, och man samlar på sig många värdefulla kontakter.

KandideraNominera

Näringslivsansvarig kan sökas fram till 23:59, 6 okt 2023.