Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Coronainformation

På grund av de rådande omständigheterna kommer årets nollning att se annorlunda ut jämfört med ett vanligt år, men baserat på erfarenhet från förra årets nollning vet vi att det kommer att bli helt fantastiskt ändå! Vi i Föset har anpassat schemat så att alla aktiviteter under nollningen hela tiden sker i enlighet med de rådande restriktionerna och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Aktiviteterna genomförs i huvudsak i faddergrupperna som består av ca 15 nya studenter och 6 faddrar, och större evenemang har anpassats så att det går att hålla avstånd.

Som det ser ut nu kommer vi troligtvis att kunna ha sittningar (större middagar med sång och andra roligheter) under nollningen. På dessa kommer alla deltagare att ha anvisade platser med avstånd mellan olika sällskap.

För att nollningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det av yttersta vikt att alla tar sitt ansvar för att hålla nere smittspridningen. Följ Folkhälsomyndighetens råd och läs in dig på Region Skånes egna direktiv. Längre ner på sidan finns länkar och lite utförligare tolkningar för vad som gäller under nollningen.

Vi vill att alla nyantagna ska känna sig trygga under nollningen och hoppas att dessa anpassningar är tillräckliga för att du ska känna dig bekväm med att delta. Om du har några frågor eller synpunkter får du gärna mejla oss på foset@fsektionen.se eller genom detta formulär om du vill vara anonym.

Hoppas vi ses!
Hälsningar, Föset


FAQ

Vad gör jag om jag känner mig sjuk?
Stanna hemma om du känner dig sjuk oavsett om det är i Covid-19 eller annan sjukdom. Detta är jätteviktigt! Se till att testa dig. Detta gäller även om du är vaccinerad.


Vad gör jag om jag träffat någon som fått ett positivt Corona-test?
Enligt Region Skåne ska du vidta åtgärder om du träffat en smittsam person inom 2 meters avstånd i sammanlagt 15 minuter under ett dygn, haft direkt fysisk kontakt eller exempelvis druckit ur samma glas. Följ då följande plan:

Testa dig (Test kan beställas på 1177.se)

  • Har du inga symtom ska du testa dig så snart som möjligt samt en gång till fem dagar efter senaste gången du träffade den som var smittsam. Om det redan gått 4 dagar innan du får tillgång till provtagning räcker det med provtagning dag 5. Har det gått mer än 7 dagar behöver du inte testa dig utan istället vara uppmärksam på symtom.
  • Får du symtom, även om symtomen är lindriga, ska du testa dig direkt och då också stanna hemma i väntan på provsvar.

Träffa så få personer som möjligt de närmaste 14 dagarna

  • Avstå från samtliga nollningsaktiviteter i minst 7 dagar och undvika nära kontakt i 14 dagar.

Denna handlingsplan är baserad på ett dokument från Region Skåne. Där står även vad som gäller om du haft Covid-19 inom de närmsta 6 månaderna samt om du är vaccinerad, det vill säga tagit din andra dos minst 2 veckor innan smittotillfället.


Vad gör jag om jag får ett positivt Corona-test?
Meddela din fadder. Faddern har ansvar för att förmedla detta till andra personer och faddergrupper som skulle kunna vara berörda. Fyll gärna i detta anonyma formulär och ange vilket event du tror att du kan ha blivit smittad på samt vilka event du varit på sedan dess för att förenkla smittspårning för sektionen och kåren.

Region Skåne kommer skicka ut information om hur du ska hantera beskedet i övrigt.

Du är inte längre smittsam när det har gått minst 7 dagar sedan du insjuknade och du blivit allmänt förbättrad och varit feberfri under 2 dygn. Det betyder att den kortaste tiden du bedöms vara smittsam är 7 dagar.

Om du fått positivt provsvar trots att du inte hade några symtom gäller 7 dagar från provtagningsdagen. Utvecklar du symtom efter provtagningen, se ovan.

Detta är hämtat från Smittskyddsbladet utarbetat av Region Skåne.


För de senaste versionerna av Smittskyddsblad, samt övrig information, se Covid-19 på Region Skånes hemsida.